„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn.: „Wyjazd studyjny do Austrii jako działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla osób wdrażających innowacje na obszarach wiejskich” 

który odbędzie się w dniach 4-7.09.2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że będzie pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.  O taką pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy  u których wystąpiły szkody w uprawach wynoszące co najmniej 30%. Rolnicy o pomoc będą ubiegali się w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na bezpłatne wizyty studyjne. Udział w wyjazdach mogą wziąć osoby z całej Polski. Pierwszy wyjazd organizowany jest w dniach 26-28 września 2018 roku na Podkarpacie w ramach operacji Turystyka Kulinarna Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o pomocy, skierowanej do rolników poszkodowanych w związku z klęską suszy jaka dotknęła wiele regionów Polski. Po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w następującej formie:

Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, ,,Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowany na zlecenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pn.: „Wyjazd studyjny do Czech – innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych wśród Czeskich sąsiadów” który odbędzie się w dniach 20-22.08.2018 r.

Woda jest surowcem strategicznym, dlatego pobór jej jest regulowany prawnie. Bez jakiegokolwiek pozwolenia możemy korzystać dla celów domowych i gospodarczych z zasobów wody powierzchniowej znajdującej się w granicach gruntów właściciela. Dotyczy to wody zgromadzonej w jeziorach oraz innych stojących zbiornikach wodnych (stawy, rowy), które nie mają ciągłego odpływu lub dopływu wód powierzchniowych.

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby działające na rzecz rozwoju społeczności wiejskich na warsztaty, które odbędą się w Łowiczu województwie łódzkim.

Lista warsztatów:

Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Od 26 lipca 2018 roku zaczną obowiązywać wymagania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. Program azotanowy).

Wymagania dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z firmą LIC i Panem Pawłem Węgelewskim (firma RWB – Rotacyjny Wypas Bydła) zorganizowali seminarium wyjazdowe w Wielkiej Brytanii dla rolników, doradców i przedstawicieli mleczarni (Spółdzielnia Mleczarska Ryki).  Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Lydney Park Estate w zachodniej części Anglii – hrabstwo Gloucestershire.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, uboju zwierząt mogą dokonywać osoby, które odbędą:

Róże z kolekcji Babylon Eyes zachwycają swoją urodą i wyjątkowością zdobywając międzynarodowe nagrody. Wywodzą się z róż perskich, a ich twórcą jest Martijn Ilsing-właściciel firmy Interplant Roses B. V. Róże te mają nieduże kwiaty wybarwiające się na różne kolory. Ich cechą charakterystyczną jest barwna plamka w ich środku. Bardzo długo i intensywnie kwitną (wiosna - jesień).

W ostatnich latach obserwujemy wyraźne zainteresowanie zdrowym stylem życia, a co za tym idzie - zmianą nawyków żywieniowych. Zmienia się świadomość polskiego konsumenta. Coraz częściej czytamy o zdrowym żywieniu, wpływie naszej diety na zdrowie, dyskutujemy o tym, prowadzimy blogi.

Zakażenie salmonellą staje się coraz większym problemem dla hodowców drobiu i producentów jaj. Liczba przypadków zachorowań na salmonellozę systematycznie rośnie od dwóch lat, przekraczając 10 tysięcy przypadków rocznie. Do zakażeń ludzi najczęściej dochodzi poprzez spożywanie skażonej żywności. Głównie są to artykuły pochodzenia zwierzęcego takie jak: mięso, drób, jaja i zawierające je produkty, mleko i produkty mleczne, ryby i skorupiaki.

Rząd, wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom, wprowadza szereg zmian w prawie gospodarczym, a to za sprawą Konstytucji biznesu, której wdrożenie ma na celu ułatwienia w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności, a także wsparcie przedsiębiorców w obowiązkach z tym związanych. Powołana została nowa instytucja odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian w praktyce. Za co będzie odpowiedzialny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jakie zadania znajdą się w zakresie jego prac?

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu. Tworzy ją pakiet pięciu ustaw.

Jedną z nich jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647). 

„Bitwa regionów- Bitwa na smaki” to ogólnopolski konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń czy organizacji skupiających KGW.

Celem konkursu jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, a także integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcenie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż i rzepaków”. Uczestników szkolenia powitała Pani Ewa Szałachwiej - Kierownik PZDR w Piaskach. Szkolenie odbyło się na polach demonstracyjnych rolników w  Woli Piaseckiej, Bystrzejowicach, Piaskach, Brzezicach i Józefowie. Pracownicy PZDR w Piaskach  - Renata Podlodowska i Renata Misztal zaprezentowały uprawiane tam odmiany zbóż i rzepaków.

1 lipca br. na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie odbyło się X Forum Kobiet Aktywnych. Jest to święto, które skupia setki prężnych pań z całego województwa lubelskiego. Inicjatywę zorganizowania spotkania podjęło Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, które świętuje w tym roku 15-lecie działalności. W trakcie tegorocznej edycji podążaliśmy „Śladami kobiecej tożsamości”.

W dniach 29 czerwca - 1 lipca na terenach wystawowych  w Sitnie odbyła się XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat Honorowy nad Wystawą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dnia 26 czerwca br. na naszym polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II gościliśmy pracowników WIORiN Lublin. Inspektorzy, którzy na co dzień dokonują oceny polowej plantacji nasiennych uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół Produkcji Roślinnej z zakresu odmianoznawstwa poszczególnych grup roślin rolniczych – strączkowych, zbóż, rzepaku oraz roślin okopowych.

Tradycyjnie Dni Otwartych Drzwi na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników z terenu woj. lubelskiego. W tym roku zaprezentowano kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych: zbóż ozimych i jarych, okopowych, bobowatych, przemysłowych i pastewnych. Rolnicy odwiedzający pole doświadczalne mieli okazję porównać rozwój wielu nowych odmian roślin krajowych i zagranicznych firm nasiennych.

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przeprowadził szkolenie praktyczne dla pracowników  LODR i samorządowców pt. „Skutki suszy w uprawach rolniczych i sadowniczych”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z objawami i skutkami suszy w najważniejszych uprawach rolniczych i sadowniczych. Na jakie cechy roślin i ich agrotechnikę zwrócić uwagę przy szacowaniu strat w uprawach.

W ramach Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli 24 czerwca br. odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której zostały zaprezentowane króliki rasowe w poszczególnych rasach. W dniu 23 czerwca 2018 r. po raz czwarty odbyła się ocena królików we współpracy LODR i Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych na terenach wystawowych w Końskowoli.

Rolnicy którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę mogą ubiegać się o kredyty klęskowe. O kredyt klęskowy mogą ubiegać się indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu klęskowego jest posiadanie protokołu oszacowania szkód. Protokoły sporządzają komisje powołane przez wojewodów. Wniosek o powołanie komisji składa do wojewody, wójt lub burmistrz. 

Czytaj więcej: "Pomoc dla rolników którzy..."

XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem LODR w Końskowoli.

Link do audycji w Katolickim Radio Zamość:

http://www.radiozamosc.pl/s/71/agrokwadrans

1.Pomoc dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, którzy otrzymali nakaz wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF

O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że: