W dniu 17 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie 21 kwietnia br. W związku z publikacją nowego rozporządzenia i zmian w obowiązujących dotychczas w przepisach prawnych w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotowane zostały materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i są one dostępne na stronie internetowej GIW.