W dn. 13.12.2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie na temat: „Działalność kół gospodyń wiejskich wg. nowej ustawy” oraz „Warsztaty stroików bożonarodzeniowych”.Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce. Formy działalności są różne: jako koła powstałe w ramach kółek rolniczych, jako zespoły ludowe, czy stowarzyszenia. Zazwyczaj w ramach kół działają Panie, ale Panowie też są obecni.

Panie, które przybyły na szkolenie aktywnie działają w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego na obszarach wiejskich powiatu świdnickiego. Uczestniczki spotkania uzyskały informacje o zasadach uzyskania osobowości prawnej przez KGW a przez to o możliwościach aplikowania do różnych form wsparcia na poziomie lokalnym i regionalnym. Przedstawiony został wzorcowy statut KGW, zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej, a także jak uzyskać na swoją działalność dotację celową. Wszystko to w nawiązaniu do niedawno przyjętej przez Sejm ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Drugą częścią spotkania były warsztaty stroików bożonarodzeniowych. Panie wykonały piękne kompozycje w naturalnym stylu. Za podstawę stroika posłużył drewniany krążek dębowy lub brzozowy, do tego świeca z koronką, całość dopełniona została orzechami, szyszkami i gałązkami iglaków.

Uczestniczki warsztatów były bardzo zadowolone ze spotkania kultywującego piękną staropolską tradycję przygotowania ozdób bożonarodzeniowych. Wykonane prace przyozdobią domy i będą wprowadzeniem w prawdziwie świąteczny nastrój.

Renata Misztal