„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 3.12.2019 roku w Woli Rudzkiej odbyło się seminarium „Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”, zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Seminarium zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniach 6-8 listopad 2019 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w Kazimierzu Dolnym warsztaty serowarskie pt. „ABC serowarstwa w województwie lubelskim”. Operacja został zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

W dniu 14 listopada 2019 r. w Klimkach odbyła się pierwsza konferencja poświęcona uprawie borówki pt. „Innowacje technologiczne w uprawie borówki wysokiej” zorganizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 

Uprawa roślin bobowatych (strączkowych), a szczególnie soi, budzi zainteresowanie wśród rolników z woj. lubelskiego. Co roku wielu z nich podejmuje się uprawy tego gatunku we własnych gospodarstwach. Uprawa soi w warunkach naszego województwa jest możliwa ale osiąganie satysfakcjonujących plonów zależy od kilku czynników. Zaliczyć do nich można uprawę gleby, termin siewu i zbioru, nawożenie, jakość materiału siewnego, odmianę, zaprawianie nasion nitraginą, odchwaszczanie oraz przebieg warunków atmosferycznych. Dobrym źródłem fachowej wiedzy dla rolników są różnego rodzaju szkolenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020