„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień realizuje projekt: „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR Działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 22-23 listopad 2017 r. dwie konferencje w województwie lubelskim na terenie powiatu Łukowskiego i Kraśnickiego pt. „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje dwie konferencje w ramach realizacji operacji „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje w dn. 07-08.11.2017r. 2-dniowe seminarium połączone z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”. Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Dworek Jabłonna, Jabłonna 44A, 23-114 Jabłonna Druga