„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Hotelu FOCUS Centrum Konferencyjne w Lublinie, odbyła się konferencja pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”, tematycznie wpisująca się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 29-31.05.2019 wyjazd studyjny po województwie lubelskim pt: „Wybrane przykłady tradycyjnego przetwórstwa produktów rolnych szansą na innowacyjny rozwój małych gospodarstw w województwie lubelskim”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Rolnictwo zaangażowane  społecznie -  jako innowacyjny  kierunek działalności pozarolniczej”  który odbędzie się w dniach 12-14.06.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Gmina Tuczna realizuje operację pod nazwą „Wyjazd studyjny do Francji  - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”  który odbędzie się w dniach 29.05-03.06.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”.