„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. „Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech”  który odbędzie się w dniach 08-11 wrzesień 2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na konferencję

Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję połączoną z wyjazdem studyjnym pt. „Ekologiczna uprawa owoców miękkich – truskawka”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 8.07.2019 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się spotkanie pt. „Organizacja i funkcjonowanie grupy operacyjnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowej Szkoły Wyższej im. J.P. II w Białej Podlaskiej, przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, przedstawiciele samorządów, rolnicy, przedsiębiorcy oraz doradcy rolniczy z LODR w Końskowoli. Prelegentem spotkania był Ireneusz Drozdowski -broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spotkanie otworzył Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Wiesław Orzędowski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniach 12-14 czerwca 2019 r. zorganizował wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Rolnictwo zaangażowane  społecznie -  jako innowacyjny  kierunek działalności pozarolniczej”. Wyjazd zorganizowany był w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Hotelu FOCUS Centrum Konferencyjne w Lublinie, odbyła się konferencja pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”, tematycznie wpisująca się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).