W dniu 12 grudnia 2018 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja nt „Ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych w rolnictwie” , która była odpowiedzią na liczne pytania rolników dotyczących przepisów ogólnych, wymiarów składek i świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego rolników jak także ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie obowiązkowych i dobrowolnych.

Konferencję otworzył Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pan Andrzej Ryl, który powitał uczestników i przytoczył istotę ubezpieczeń społecznych i majątkowych w rolnictwie. Wykładowcami konferencji byli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników – Pani Iwona Pokropska kierownik placówki Terenowej KRUS w Puławach oraz Pan Artur Komor Kierownik Działu Ubezpieczeń Oddziału KRUS w Lublinie, którzy przedstawili najistotniejsze informacje związane  z ubezpieczeniem społecznym rolników. Ponadto najważniejsze zagadnienia związane z ubezpieczeniami majątkowymi w rolnictwie przedstawił Pan Janusz Gąsior Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR w Końskowoli.

Podsumowując, konferencja miała za zadanie osiągnąć cel w postaci uczynienia bardziej przejrzystym przepisów i zasad ogólnych dotyczących ubezpieczeń społecznych i majątkowych w rolnictwie.