Bieżący numer

 

Pierwsza strona gazety Lubelskich Aktualności Rolniczych

Aktualności

Jakie możliwości daje rolnikom Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027?

Rolnicza aplikacja eDWIN już dostępna

Dopłaty do ubezpieczeń - 1 grudnia rusza kolejny nabór wniosków

Ekoschematy - nowy element w płatnościach bezpośrednich cz. II

Współczesne wyzwania w rolnictwie a wiedza

 

Finanse i przedsiębiorczość

Zmiany w podatku dochodowym - Polski Ład 2.0

Terminy zwrotu VAT cz. II

Wsparcie grup producentów rolnych w ramach nowej odsłony WPR

Ceny gruntów rolnych w Polsce

 

Produkcja roślinna

Gospodarstwo w smartfonie - mobilne aplikacje dla rolnictwa

Winnica nad Okrzejką

Racjonalne nawadnianie warzyw

Nowoczesny jak Gryn

 

Produkcja zwierzęca

Koza sandomierska w gospodarstwach agroturystycznych

Konie na pokazie w LODR

Bezpieczna obsługa na fermie świń

 

Ekologia

Laboratorium przebada

Jakie rośliny miododajne warto uprawiać?

Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywy rozwoju

Fotowoltaika domowa przyszłością każdego gospodarstwa rolnego

Ekologiczny ogródek warzywny cz. II

 

Warto wiedzieć

Jak zostać rolnikiem?

Ucz się od Świętej - „Zielarnia Poleska”

Nowe regulacje prawne dla producentów win

Jubileusz klubu seniora z Trzydnika Dużego

Nie marnujesz żywności - oszczędzasz wodę cz. II

 

W domu i ogrodzie

Kiszonki - zimowa alternatywa dla świeżych warzyw

Śledzie na różne sposoby

Smakowita Wigilia

Warzywa mało znane cz. II

 

Informacje rynkowe


Strona z miesięcznika LAR

str. 18

Praca w rolnictwie to ciągłe zmiany, w tym również technologiczne. Większość rolników korzysta z telefonów komórkowych, często z tzw. smartfonów z dostępem do internetu. Współczesne telefony pozwalają na instalowanie przez użytkowników różnych aplikacji. Z myślą o rolnictwie powstają różne programy i aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym, w tym monitorowania, analizy, obserwacji i archiwizacji danych, tworzenia map zmiennej aplikacji nawozów czy zmiennego siewu nasion opracowane przez podmioty prywatne bądź udostępnione przez instytucje publiczne.

Nowoczesne aplikacje, obsługiwane z poziomu dostępnych smartfonów, pozwalają na nowoczesne zarządzanie gospodarstwem rolnym poprzez wdrażanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 22

Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Powodem takiej sytuacji są małe opady roczne (średnio ok. 650 mm), wysoka ewapotranspiracja (450 mm) i mały udział dopływu rzecznego spoza granic kraju (13%). Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarczego kraju oraz negatywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia społecznego. Chcąc konkurować na rynkach światowych, polskie rolnictwo zmuszone zostanie do znacznego zwiększenia powierzchni nawadnianych upraw, a więc i większego zużycia wody. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz stosowania racjonalnych metod gospodarowania wodą, umiejętnego ich retencjonowania, zagospodarowania i ochrony.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 26

Kozy rasy sandomierskiej charakteryzują się pięknym umaszczeniem, o dużej różnorodności odmian barwnych. W gospodarstwach utrzymujących te zwierzęta możemy spotkać osobniki o umaszczeniu brunatno-srokatym, czarno-srokatym, szaro-srokatym oraz, niezwykle urocze, o umaszczeniu trójbarwnym. Kozy sandomierskie mają proporcjonalną budowę ciała, w tym mocno rozwinięty kościec, kształtną głowę oraz długą szyję. U obu płci rogi wzniesione są ku górze i tyłowi. Broda jest obfitsza u samców, a uszy długie i stojące. Sierść ma wyraźnie zaznaczone podszycie puchowe, co jest właśnie cechą charakterystyczną dla starych ras zwierząt gospodarskich, pozwalającą na zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Kozy rasy sandomierskiej nie są zwierzętami dużymi, a wzorzec rasowy zakłada masę ciała kozy minimum 30 kg, a kozła dorosłego minimum 40 kg.

 

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 34

Zanikanie owadów zapylających ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki, dlatego wskazane jest wzbogacanie pożytków pszczelich poprzez uprawę roślin o kwiatach barwnych i wonnych, które długo i obficie kwitną. Rośliny te wykształcają nektar i pyłek, którym odżywiają się pszczoły i wytwarzają miód, a przy okazji przenoszą pyłek, umożliwiając rozmnażanie się generatywne roślin. W przypadku roślin uprawnych przyczyniają się do uzyskania wysokich plonów dobrej jakości. W ramach ochrony różnorodności biologicznej będzie dostępny ekoschemat „Obszary z roślinami miododajnymi”. Płatność roczna do powierzchni gruntów, na których będzie on realizowany, wyniesie 269,21 euro/ha (w przybliżeniu ok. 1286 zł).