„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Dnia 07.11.2018 r. w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Współpraca szansą na rozwój innowacyjnych metod uprawy i przetwórstwa ziół na Lubelszczyźnie”, organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Konferencja została oficjalnie otwarta przez Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli p. Sławomira Plisa, który powitał uczestników oraz uhonorował pracę p. Urszuli Bubnowicz, doradcy ds. ekologii i ochrony środowiska z powiatu lubartowskiego. Pani Ula przyczyniła się do sukcesu siedmiu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Celem konferencji było podniesienie wiedzy w zakresie uprawy i wspólnego rozwiązywania problemów związanych z uprawą, przetwórstwem i zbytem roślin zielarskich. W konferencji uczestniczyli rolnicy, doradcy rolniczy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych.

Na początku konferencji zostały omówione możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na operacje realizowane przez grupy operacyjne w ramach działania „Współpraca”. O tym co to jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz jaki można uzyskać wsparcie finansowe dla swoich działań produkcyjnych opowiedzieli pracownicy LODR – Małgorzata Seroka – koordynator SIR i Marek Siuciak – broker innowacji. Na terenie województwa lubelskiego działa już pierwsza grupa operacyjna, która uzyskała dofinasowanie na realizacje operacji, której celem jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej. Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała ideę, działania oraz cele operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.

Głównym tematem obrad były zagadnienia związane z utrzymaniem jakości surowca zielarskiego. Specyfika wytwarzania produktów zielarskich wymusza na rolnikach produkcję surowców wysokiej jakości. O tym jak hodowla roślin wpływa na podnoszenie jakości surowców zielarskich mówiła profesor Katarzyna Seidler-Łożykowska. Źródła zanieczyszczeń spowodowanych skażeniami mikrobiologicznymi w uprawach ziół omówiła prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska. Profesor Barbara Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiła mało znane, aczkolwiek warte uwagi gatunki roślin zielarskich. Podsumowaniem obrad było wystąpienie dr Mirosława Angielczyka, właściciela firmy ,,Dary Natury”, który przedstawił sytuację na polskim rynku produktów zielarskich oraz dalsze perspektywy jego rozwoju. Wykład pana dr Angielczyka wzbudził duże zainteresowanie wśród rolników, którzy mieli wiele pytań dotyczących możliwości dystrybucji poszczególnych gatunków zielarskich. Podsumowaniem konferencji było rozlosowanie nagród książkowych o tematyce zielarskiej, wśród uczestników, którzy prawidłowo rozwiązali test w ramach konkursu ,,Ciekawostki zielarskie”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku producenci ziół będą mogli spotkać się ponownie na konferencji zielarskiej. Pomimo, iż ten profil produkcji stanowi niewielki procent całej produkcji roślinnej, to jednak producenci potrzebują takich spotkań, które dają szansę na wymianę doświadczeń, poszukiwanie nowych technologii oraz wsparcia finansowego.

Katarzyna Kozak

Projekt opracowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.