W aurze typowej polskiej złotej jesieni, już po raz dwudziesty czwarty, w dniach 22-24 września, rolnicy, sadownicy, producenci: nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z szeroko rozumianym rolnictwem spotkali się na jednej z największych plenerowych wystaw rolniczych w Europie „AGRO SHOW” – Bednary 2023, organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Dnia 24 września 2023 roku  odbyło się XXIV Święto Jesieni organizowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki oraz Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2023 r. otrzymało gospodarstwo Jolanty i Sławomira Tupikowskich z Wólki Zdunkówki w województwie lubelskim.

Więcej informacji w artykule na stronie internetowej KRUS: XX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Martyna Próchniak znalazła się wśród krajowych laureatów Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego w 2023 roku. 23 września 2023r. w Płocku  w trakcie obchodów Dnia Rolnictwa Ekologicznego UE odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Od września rozpoczął się jesienny sezon sprzedaży obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych z budżetu państwa, który potrwa do 30 listopada 2023 r. Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. AGRO TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczął również jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń rolnych dotowanych z budżetu państwa.

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejsckich, Fundacja Winiarnie Zamojskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” 

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy” realizowanej przez  Fundację „Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek.

Panie Ministrze, objął Pan urząd w czasie bardzo trudnym dla polskiego rolnictwa. Co było dla Pana priorytetem w tym czasie, gdy rozpoczynał Pan działania na nowym stanowisku?

Tak ma Pani rację, był to czas szczególnie trudny dla polskiego rolnictwa. Dwa lata pandemii Covid 19 oraz tocząca się tuż za naszymi granicami wojna na Ukrainie w sposób znaczący zaczęły wpływać na destabilizację rynków europejskich, a więc i także polskiego rynku rolnego.

Zbiory chmielu są kluczowym momentem dla wielu plantatorów w Polsce. Największa część upraw, około 90%, znajduje się w województwach lubelskim, wielkopolskim i opolskim. Przeważnie są to niewielkie gospodarstwa, a opłacalność uprawy jest proporcjonalna do jej skali. Wrzesień to miesiąc intensywnego zbioru, szczególnie jeśli chodzi o odmiany późniejsze o wyraźnej goryczce, takie jak Marynka czy Magnum. Szyszki chmielowe w tym okresie zyskują na masie, ale również na jakości, co bezpośrednio wpływa na cenę.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizyta rolników w gospodarstwach demonstracyjnych na terenie województwa lubelskiego biorących udział w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

18 września to ważna data w kalendarzu Kół Gospodyń Wiejskich. Tego dnia bowiem ruszył konkurs grantowy w ramach drugiej edycji programu „Smakujemy lokalnie” organizowanego przez Carrefour Polska, pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ważną zmianą w stosunku do ubiegłego roku jest rozszerzenie grantów również o lokalnych producentów żywności.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 13-14 września 2023 roku odbyła się Konferencja podsumowująca dokonania 100-lecia doradztwa rolniczego. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w „Dniu Ziemniaka”, który odbył się 10 września 2023 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II. Organizatorem wydarzenia był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa LODR w Końskowoli. Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn (sadzarka do ziemniaków podkiełkowanych 4-rzędowa - KORA 4 W, obsypnik 4-rzędowy - FORMA 4),a także potrawy kulinarne.

PRZYPOMINAMY! Trwa III ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami w organizacji konkursu są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Organizator czeka na Wasze zgłoszenia i filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Dlatego nie zwlekaj!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą zaktualizowaną wersją książeczki pt. „Rybki, ryby i rybeczki z morza, jeziora, stawu, rzeczki”, przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy również do zapoznania się z playlistą programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

Minister Robert Telus - portret-6

Panie Ministrze, w 2019 r. obecny rząd, którego Pan jest także jego reprezentantem planował, że do  2030 roku stworzy takie warunki dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, które będą sprzyjały spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Czy mimo skutków pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie ten cel jest nadal aktualny i realny do osiągnięcia w ciągu niespełna 7  lat?

Logotypy: UE, KSOW, CDR, LGD, PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w konferencji w ramach operacji pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Inicjatywa Kulinarna zapraszają do wzięcia udziału w XII edycji Ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Przedłużenie terminu składania Wniosków o płatność w ramach interwencji pszczelarskich do dnia 31.08.2023 r.

W dniu 24.08.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 117/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa ARiMR z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Zachęcamy do udziału w  konkursie dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Zgłoszenia można przesyłać od 23 sierpnia do 12 września 2023 roku.

W związku z zapytaniami od rolników, doradców i jednostek certyfikujących przedstawiamy Państwu interpretację Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczą obowiązku wykorzystania biologicznej ochrony roślin w ramach ekoschematu: Integrowana Produkcja Roślin - dotyczy wszystkich gatunków roślin uprawnych:

Na terenie województwa lubelskiego w czasie ostatnich dwóch miesięcy zostały wykryte nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń.  Dotyczy to niektórych miejscowości położonych w powiecie lubartowskim, parczewskim, radzyńskim, łęczyńskim, włodawskim i chełmskim. Miejscowości te uznane są przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za obszar zapowietrzony, a zwierzęta z zakażonego gospodarstwa poddane są utylizacji. Obszar zapowietrzony staje się częścią obszaru zagrożonego, do którego stosuje się odpowiednie przepisy zakazu i nakazu.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz czwarty w sierpniu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej” połączone z jednodniowym wyjazdem studyjnym. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”.

W ramach PS WPR 2023-2027 w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2023 r. będzie prowadzony przez ARIMR nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Kryteria dostępu do pomocy:

  1. Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która:

W jesienne oblicze Kazimierza Dolnego wpisało się impreza "Święto Jesieni" – organizowana w 2023 roku przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Urzędem Miasta
w Kazimierzu Dolnym, oraz Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki.  Nawiązując do tradycji dożynek spotkamy się w pierwszą niedzielę jesieni, która w tym roku wypada 24 września, by wspólnie podziękować za plony, radować się bogactwem owoców, warzyw i wszystkich plonów, którymi obdarowała nas ziemia.

Do kogo jest skierowany konkurs?

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:

► I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

► II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.