Plakat Czyste powietrze 2.0

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na wymianę źródeł ciepła i prace termoizolacyjne budynków. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wnioski o dofinansowanie można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmującego swoim działaniem teren województwa lubelskiego (tu musi być zlokalizowany budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie),  (w biurze Programu Czyste Powietrze w Lublinie i biurach terenowych Programu)  lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW (lista gmin przyjmujących wnioski zostanie opublikowana na stronie www.wfos.lublin.pl).

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.htm

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/doradztwo/ekologia/ochrona-srodowiska/1687-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/doradztwo/ekologia/ochrona-srodowiska/1729-podwyzszone-dofinansowanie-w-programie-czyste-powietrze

Ogólnopolska Infolinia Programu Czyste Powietrze- 22 340 40 80

Infolinia Programu Czyste Powietrze w Lublinie- 81 561 21 61

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach swoich usług oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze. Informacji udziela Katarzyna Kozak nr tel. 661 107 271