Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach projektu edukacyjnego przeprowadził w dniach 1 kwietnia – 31 maja 2010 roku konkurs nt „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą” podzielony na kategorie w ramach, których oceniane były inwestycje na ziemi chełmskiej, zamojskiej, bialskiej oraz lubelskiej. Projekt współfinansowany był  ze środków UE w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje projekt  „Wspólne działanie drogą integracji i rozwoju lokalnych społeczności”współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie udział biorą mieszkanki gminy Końskowola, zainteresowane tematyką pozyskania alternatywnych źródeł dochodu oraz nabyciem nowych umiejętności.