W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W związku z poprawą sytuacji epizootycznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Od 6 kwietnia 2017r. nie obowiązuje już nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej bioasekuracji. Nad całym terenem wybiegu powinno być ustawione zadaszenie, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Czytaj więcej: Informacja dla hodowców

W związku z pojawieniem się kolejnych ognisk ptasiej grypy, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaapelował o restrykcyjne przestrzeganie zasad bioasekuracji. W przypadku bioasekuracji dla drobiu fermowego, chodzi przede wszystkim o utrzymanie ptaków w zamknięciu (uniemożliwienie kontaktu z ptakami dzikimi). Pasze muszą być dobrze zabezpieczone.