Ze wszystkich urządzeń znajdujących się w parku maszynowym gospodarstwach rolniczych, szczególnie intensywnie pracuje opryskiwacz. Skuteczność, bezpieczeństwo i koszt zabiegów ochrony roślin zależą między innymi od stanu technicznego opryskiwacza. Odpowiednie przygotowanie opryskiwacza do przechowywania w okresie zimowym może w znaczący sposób wydłużyć okres jego bezawaryjnej pracy.

 

Zasady przygotowania opryskiwacza do sezonu zimowego krok po kroku:

  • Opryskiwacz dokładnie myjemy, tak aby usunąć osady po wcześniej stosowanych opryskach wykorzystując do tego celu specjalne środki wspomagające, które można dostać w sklepach ogrodniczych. Przy zastosowaniu preparatów myjących, na co najmniej 10 minut należy uruchomić mieszadło opryskiwacza. Po zakończeniu wszystkich czynności z myciem należy odkręcić zawory spustowe w celu usunięcia wody i pozostawić je w takiej pozycji na zimę.
  • Następną czynnością jest ogólny przegląd stanu technicznego opryskiwacza i wymiana zużytych części. Ważną czynnością jest sprawdzenie szczelności przewodów cieczowych, czy występują uszkodzenia mechaniczne bądź przecieki. Dokonujemy oględzin połączeń śrubowych oraz wiązek elektrycznych.
  • Kolejną a zarazem najważniejszą czynnością jest spuszczenie wody z pompy opryskiwacza. Jeżeli pompa nie posiada korka spustowego wtedy należy odłączyć przewód ssący i tłoczny, a następnie włączyć napęd pompy na około 1 min. Istnieje ryzyko że w pompie pozostanie trochę wody, która nie powinna mieć złego wpływu na jej późniejszą pracę. Innym rozwiązaniem jest zalanie pompy płynem chłodniczym lub płynem do spryskiwaczy ale ten powinien mieć jak najniższą temperaturę zamarzania, a opryskiwacz nie powinien stać pod gołym niebem. Można również wymontować pompę opryskiwacza i przechować ją w ogrzewanym pomieszczeniu. Przy okazji należy sprawdzić poziom i jakość oleju, w razie potrzeby uzupełnić lub wymienić całkowicie.
  • W następnej kolejności przystępujemy do wkładów filtra tłocznego i ssącego, filtrów sekcyjnych belki polowej. Wszystkie te elementy należy dokładnie umyć, osuszyć i umieścić w przeznaczonym do tego pojemniku lub po prostu sicie wlewowym, gdzie zawsze będą pod ręką.
  • Podczas sprawdzania jakości lub demontażu rozpylaczy nie wolno zapomnieć o poluzowaniu zaworów przeciwkroplowych. Przy takich oprawach nawet po zdemontowaniu dysz ciecz nie spłynie z węży czy rur. W tym celu należy odkręcić lub poluzować zawory kroplowe na początku i na końcu każdej sekcji.
  • Manometr jak i urządzenia elektryczne powinny być również zdemontowane i przechowywane w suchym miejscu w temperaturze dodatniej. W miejscu manometru można wkręcić śrubę o takim samym gwincie.
  • Na koniec należałoby zabezpieczyć odkryte elementy metalowe takie jak wał pompy, siłowniki hydrauliczne, przeguby, prowadnice, zawory sterujące.
  • Opryskiwacz najlepiej przechowywać w zadaszonym osłoniętym od deszczu i śniegu miejscu.

Karol Kłopot

Korek do spuszczania wody z pompy

Poluzowanie zaworów przeciwkroplowych

Sprawdzić szczelność przewodów cieczowych

Zabezpieczyć elementy sterujące i manometr

Zdemontować i oczyścić układ filtrujący