Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi (DOD) oraz XIV Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 30 czerwca 2019 r. w Modliszewicach. Dzień Otwartych Drzwi organizowany jest w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego corocznie i cieszy się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego oraz sąsiednich regionów. Stałym elementem wystawy jest prezentacja wielu odmian roślin uprawnych i nowych technologii stosowanych na polu doświadczalnym. 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi (DOD) oraz XIV Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 30 czerwca 2019 r. w Modliszewicach.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki, drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i czempionów.

Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód.

Czytaj więcej: Znamy wyniki konkursu WWF na rolnika roku regionu Morza Bałtyckiego 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Hotelu FOCUS Centrum Konferencyjne w Lublinie, odbyła się konferencja pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”, tematycznie wpisująca się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Żegnamy naszego kolegę Ś.P. Jana Grabarczuka

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2019 r. odszedł nasz kolega Jan Grabarczuk pełniący obowiązki Kierownika w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie. Jan Grabarczuk był wieloletnim pracownikiem LODR oraz Radnym Powiatu Hrubieszowskiego.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa dyrekcja LODR wraz z pracownikami.

Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się sezonowym nasileniem prac oraz dużym ich zróżnicowaniem. Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie sobie oraz osobom pracującym w gospodarstwie bezpiecznych warunków pracy, aby uniknąć wypadku i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 29-31.05.2019 wyjazd studyjny po województwie lubelskim pt: „Wybrane przykłady tradycyjnego przetwórstwa produktów rolnych szansą na innowacyjny rozwój małych gospodarstw w województwie lubelskim”.

Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 3406).

Czytaj więcej: Rozporządzenie Nr 1/2019

W kwietniu bieżącego roku ruszyła strona www.wioska-tematyczna.pl jako ogólnopolski portal, który poświęcony  jest tematycznym wsiom. Celem portalu jest popularyzacja idei wiosek tematycznych w środowisku wiejskim, a także zebranie w jednym miejscu ofert pobytowych tematycznych wsi, skierowanych do grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych. Od blisko dwudziestu lat w Polsce rozwija się idea wiosek tematycznych.

Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć studentów uczących się na kierunku Chemia Techniczna Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach. Na początku spotkania studenci mieli możliwość zapoznania się z działalnością Ośrodka. W dalszej części goście uczestniczyli w wykładzie na temat programu azotanowego, który przeprowadził dr Dariusz Krzywiec – kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. D. Krzywiec przedstawił nowe zasady stosowania nawozów zawierających azot.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do województwa kujawsko-pomorskiego pn.: „Rolnictwo zaangażowane  społecznie -  jako innowacyjny  kierunek działalności pozarolniczej”  który odbędzie się w dniach 12-14.06.2019 r.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została państwowa instytucja kultury pod nazwą "Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi”. Powstały instytut nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi, który powołany był w 1936 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Działalność powstałego Instytutu będzie dotyczyła wszystkiego co wieś wniosła do dziedzictwa Polski. Zarówno kultury duchowej, która przejawia się w sztuce ludowej, folklorze, poezji, rękodziele ludowym, a także kultury materialnej, która wniosła ogromny wkład w rozwój Polski.

W dniach 12-14 września 2019 roku w Warszawie odbędzie się 3 edycja Międzynarodowych targów żywności w Polsce Warsaw Food Expo. Podczas targów  będzie  okazja do prezentacji produktów spożywczych, a także dotarcia do odbiorców z sieci handlowych i branży HoReCa w ramach takich sektorów, jak: mięsno-rybny, mleczarski, owocowo-warzywny, piekarsko-cukierniczy, napojowy, alkoholowy, convenience food oraz żywności regionalnej. Zainteresowani producenci i odbiorcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B z przedstawicielami największych sieci handlowych w Polsce oraz zagranicznymi grupami zakupowymi. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Gmina Tuczna realizuje operację pod nazwą „Wyjazd studyjny do Francji  - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”  który odbędzie się w dniach 29.05-03.06.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”.

3 lipca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Spotkanie to będzie poświęcone konkursom zaplanowanym na 2020 rok. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze 2. Wyzwania Społecznego oraz KET-Biotechologia, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Bio-Based Industries Joint Undertaking oraz innych inicjatyw związanych z tym obszarem.

Dnia 7 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym po województwie lubelskim

pn.: „Wybrane przykłady tradycyjnego przetwórstwa produktów rolnych szansą na innowacyjny rozwój małych gospodarstw w województwie lubelskim” 

który odbędzie się w dniach 29-31.05.2019 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Z wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

Po raz  VII w minioną niedzielę (05.05.2019 r.) na placu wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością wśród wystawców, jak i osób odwiedzających. Mimo niesprzyjającej pogody pojawiły się tłumy zainteresowanych osób. W tym roku uczestnicy kiermaszu spotkali się z bogatą ofertą roślin. Wystawcy zadbali, aby każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Uwagę kupujących przyciągały wielobarwne rośliny balkonowe i rabatowe jak pelargonie, petunie, niecierpki, begonie, lobelie, werbeny oraz bardzo popularne hortensje.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dnia 30 kwietnia b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg korzystnych zmian dla rolników oraz podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł.

Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r. Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajduje się na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/eksperci-dzialanie-m16-wspolpraca.html, gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.