18 września mieliśmy zaszczyt gościć na Lubelszczyźnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę. Program wizyty obejmował spotkanie z Dyrekcją Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, wizyty w gospodarstwach rolnych oraz spotkanie dyskusyjne z sadownikami i Kołem Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania w LODR, którego uczestnikami byli również Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Szulowski, poruszano m.in. problem zwrotu majątku naszej firmy.

„Świat się kręci wokół wsi” dosłownie i cały czas. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich.

Masz jeszcze szansę! Wystarczy tylko wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.

W dniach 8 i 9 września Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Końskowoli wspólnie z Katedrą Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie zorganizowali warsztaty pt. „Jakość ekologicznych surowców zielarskich i ich wykorzystanie w gospodarstwie domowym”. Warsztaty szkoleniowe skierowane były do pracowników służby rolnej oraz do zbieraczy ziół.  Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dr. Olgi Kosakowskiej, poznać właściwości polskich dziko rosnących roślin leczniczych oraz dowiedzieć się jak je pozyskać ze stanu naturalnego w jakości ekologicznej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji w ramach operacji pn. "Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną" w dniach 27 września - 01 października 2021 roku.

Tylko do 20 września 2021 roku o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.

Biura powiatowe i oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski w ramach wydłużonego naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 września o godzinie 10.00 w LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8 – sala konferencyjna 1 piętro. Spotkanie będzie dotyczyło utworzenia zespołu tematycznego związanego z serowarstwem.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach nawiązanej współpracy z CDR O/Kraków i wsparciem przy realizacji projektu GROWID, we wrześniu br. organizuje warsztaty pt. „GROWID  ekonomiczno – społeczny aspekt gospodarstw opiekuńczych”. Głównym celem warsztatów jest wymiana wiedzy i informacji w zakresie kosztów ekonomiczno-społecznych, które podjęłyby gospodarstwa rolne zainteresowane poszerzeniem prowadzonej działalności o świadczenie usług społeczno-opiekuńczych dla osób starszych. Spotkanie  poprowadzi pani dr hab. Wioletta Knapik prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie - lider projektu GROWID odpowiedzialna za stronę merytoryczną.