Dopłaty bezpośrednie - plakat

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Zwierzęta muszą posiadać wystawione świadectwo zootechniczne. Zakupu należy dokonać w roku złożenia wniosku o

udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia  uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 do 29 lutego 2024 w jednej z trzech kategorii:

W kwietniu 2024 roku ogłoszono nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się na początku maja. Będzie opiewał na ponad 1,2 mld zł. Jego adresatami będą małe i średnie firmy z branży HoReCa.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku. Do wyliczeń przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny, kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Od 16 kwietnia 2024 roku obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw. Dokument ten zawiera istotną zmianę dla ubiegających się o wsparcie w naborze, który Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła między 29 września a 24 listopada 2023 r. Dotychczasowy limit funduszy, czyli 468 000 000 zł, został zwiększony do 1 475 661 600 zł. Oznacza to, że wszyscy rolnicy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, otrzymają wsparcie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-malych-gospodarstw--pula-srodkow-dla-ubieglorocznego-naboru-zwiekszona-o-ponad-1-mld-zl

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w ramach operacji własnej pn. „Szkolenie dla podmiotów tworzących Ekomuzeum Lubelszczyzny «Żywa Tradycja»” organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie (7-8 maj 2024) dotyczące tworzenia i funkcjonowania ekomuzeum opartego na współpracy i lokalnym partnerstwie jako sieciowej oferty turystycznej. Szkolenie będą prowadzić osoby działające w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności ekomuzeum.