W dniu 16 listopada 2023 roku Kapituła konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:

Najczęściej do ochrony roślin przed agrofagami stosowane są środki chemiczne, które są dość dobrze znane rolnikom, popularne, proste w zastosowaniu i szybkie w działaniu. Natomiast sporadycznie stosowane są preparaty biologiczne, które są bezpieczne, nie mają negatywnego wpływu na człowieka, ani na środowisko. Ochrona biologiczna polega na wykorzystaniu naturalnych wrogów, tj. mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) do ograniczenia populacji sprawców chorób i szkodników w uprawach roślin.

Prelekcje, dyskusje, spotkania różnych środowisk (Instytutów, Uczelni, Przedsiębiorców, Rolników)  podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie odbyły się w dniu 14.11.2023r. w Warszawie. Przedmiotem paneli tematycznych tegorocznej konferencji organizowanej co roku przez redakcję miesięcznika „Farmer” dotyczącej współczesnych wyzwań jakie stoją przed rolnictwem w najbliższych latach było wskazanie obszarów które wymagają wsparcia, tak aby zwiększyć konkurencyjność gospodarstw i wzmocnić ich rozwój.

Uprawa słonecznika na nasiona na terenie zachodniej i południowej Polski od kilku lat cieszy się dużą popularnością i żółto kwitnące pola stały się stałym elementem krajobrazu na tamtych terenach. Coraz częściej też rolnicy z naszego regionu próbują uprawiać słonecznika jako alternatywę dla kukurydzy lub rzepaku, która dodatkowo stanowi doskonały przedplon dla roślin zbożowych i nie wymaga dobrych gleb.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na warsztaty „Efektywne wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras w lokalnej gastronomii na modelowym przykładzie gęsi kołudzkiej” realizowane w ramach operacji „Przetwórstwo szansą dla niewielkich producentów rolnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze upłynął 13.11.2023 r.

Narastająca ilość ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w UE jest poważnym problemem, a rozprzestrzenianie się tej choroby rośnie z miesiąca na miesiąc. Najgorsza sytuacja obecnie jest w Chorwacji i Rumunii. W UE utrzymuje się około 130 mln świń, a skuteczna szczepionka dla Europy jest w fazie badań i nie została jeszcze zatwierdzona. Grupa naukowców z Unii Europejskiej planuje przeprowadzić na Węgrzech w warunkach naturalnych prace badawcze nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń u dzików.