Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi (DOD) oraz XIV Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 30 czerwca 2019 r. w Modliszewicach. Dzień Otwartych Drzwi organizowany jest w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego corocznie i cieszy się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego oraz sąsiednich regionów. Stałym elementem wystawy jest prezentacja wielu odmian roślin uprawnych i nowych technologii stosowanych na polu doświadczalnym. 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi (DOD) oraz XIV Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 30 czerwca 2019 r. w Modliszewicach.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki, drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i czempionów.

Zwycięzcami etapu krajowego konkursu Fundacji WWF Polska na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego są państwo Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego, którzy prowadzą ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód.

Czytaj więcej: Znamy wyniki konkursu WWF na rolnika roku regionu Morza Bałtyckiego 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Hotelu FOCUS Centrum Konferencyjne w Lublinie, odbyła się konferencja pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”, tematycznie wpisująca się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Żegnamy naszego kolegę Ś.P. Jana Grabarczuka

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2019 r. odszedł nasz kolega Jan Grabarczuk pełniący obowiązki Kierownika w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie. Jan Grabarczuk był wieloletnim pracownikiem LODR oraz Radnym Powiatu Hrubieszowskiego.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa dyrekcja LODR wraz z pracownikami.

Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się sezonowym nasileniem prac oraz dużym ich zróżnicowaniem. Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie sobie oraz osobom pracującym w gospodarstwie bezpiecznych warunków pracy, aby uniknąć wypadku i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: