Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Celem projektu jest utworzenie zorganizowanego rynku giełdowego dla wybranych produktów rolnych oraz spożywczych. Platforma Żywnościowa utworzona została na wzór Giełdy Papierów Wartościowych. Pilotaż rusza w marcu 2020 roku i na początku przedmiotem obrotu będzie pszenica. Docelowo znaleźć się mają również inne produkty rolne m.in. kukurydza, czy półtusze wieprzowe.

Nastąpiły zmiany w Art. 29. - Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę - Prawo budowlane. Obowiązuje teraz procedura uproszczona, należy dokonać zgłoszenia budowy do właściwego Urzędu - Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego.

  1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce przypomina się hodowcom drobiu by zachowali szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypa ptaków jest chorobą zakaźną stanowiącą największe zagrożenie dla produkcji drobiarskiej.

Pole roślin okopowych  w 2019 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego na powierzchni 1 ha. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2018 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 33,5 K2O – 20,3 i Mg – 10,3 mg w 100 g  gleby. Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 7,4.

PRONAR DUMA PODLASIA

Podlasie kojarzy nam się głównie z piękną przyrodą i produkcją mleka a nie z przemysłem i technologiami. Jest to oczywiście częściowo prawdziwe skojarzenie. W rzeczywistości oprócz walorów przyrodniczych powstały tu znane w całej Polsce przedsiębiorstwa oparte na nowoczesnych technologiach, innowacjach i dużej produkcji dla sektora agro. Takim podmiotem jest z pewnością firma PRONAR, która na Podlasiu wybudowała kilka nowoczesnych obiektów produkcyjnych - jest to 7 fabryk i centrum badawcze, w których zatrudnionych jest ponad 2000 osób.

W Sadzie Dydaktyczno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 12 grudnia 2019 roku miała miejsce prezentacja narzędzi do cięcia drzew i krzewów francuskiej firmy INFACO, podczas której zaprezentowane były aktualne zasady cięcia drzew jabłoni. Zaprezentowano również maszyny służące do konturowego cięcia sadów owocowych - Zestaw Ostraticky PNP 253 i podcinacz pędów - Former  do cięcia i formowania krzewów jagodowych. Organizatorem spotkania był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i firma Janczar.