Bezpłatna pomoc doradców w ramach kampanii dopłat bezpośrednich

W zakładce monitoring agrofagów zamieszczane są aktualne informacji dotyczące monitoringu lotu jednych z najgroźniejszych owadów:

W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świętował 70-lecie istnienia. 18 maja 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość, w której uczestniczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. Podczas oficjalnych obchodów jubileuszu wręczono odznaczenia i podziękowania. Nadano też tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyty w gospodarstwie demonstracyjnym są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowoczesne techniki i technologie produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych dla bydła, pokazy polowe maszyn zielonkarskich, wystawa maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej, pokazy i prezentacje bydła białogrzbietego i mlecznego oraz wystawa rodzimych ras koni to wszystko można było zobaczyć podczas XIX edycji Zielonego Agro Show, które odbyło się w dniach 20-21.05. 2023r. w Ułężu.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym jest organizowana w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020