Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy - bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.

Czytaj więcej: Informacja dla rolników...

Szanowni Państwo!

W związku z poważnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie realizacji dopłat obszarowych 2020.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w celu zapewnienia bezpieczeństwa wizyt rolników w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, w siedzibie LODR w Końskowoli oraz w urzędach na terenie gmin, gdzie dyżurują doradcy LODR wprowadza szczególne środki ostrożności.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, apelujemy o załatwianie wszystkich możliwych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. Walka z koronawirusem wymaga przestrzegania niezbędnych zaleceń służb sanitarnych oraz odpowiedzialności każdego z nas. Prosimy państwa o kontakt z LODR w Końskowoli drogą mailową lub telefonicznie, aż do odwołania.

Kontakt LODR w Końskowoli

Kontakt Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Dobrostan zwierząt to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w który zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. Oznacza to, że w procesie hodowli utrzymane są odpowiednie warunki bytowania, które nie odbiegają znacznie od tych naturalnych.  Bardzo często zdarza się jednak, że w warunkach intensywnego chowu, zwierzętom brak podstawowych potrzeb behawioralnych. Najczęściej spotykanym w budynkach inwentarskich odchyleniem od prawidłowych wymogów dobrostanu jest nadmierne zagęszczenie zwierząt (zbyt duża obsada), które w znacznym stopniu ogranicza możliwość poruszania się, narażają na kontuzje i urazy, powoduje nadmierny stres prowadzący do zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, niepokój zwierząt oraz bardzo negatywnie wpływa na ich produkcyjność.

Szanowni Rolnicy i Sadownicy

Znajdujemy się obecnie w sytuacji wymagającej od nas wszystkich olbrzymiej odpowiedzialności i rozwagi. Nasze codzienne życie uległo diametralnej zmianie.

Niemniej jednak, życie na polskiej wsi musi przebiegać w wyznaczonym rytmie, aby zapewnić nam wszystkim dostęp do zdrowej żywności. To kwestia strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.

Czytaj więcej: List do rolników sadowników

CIT-8 dla KGW już oficjalnie do 31 lipca! Termin został przedłużony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Tekst rozporządzenia: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.064.0000542,metryka,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-przedluzenia-terminu-do-zlozenia-zeznania-o-wysokosci-dochodu-osiagnietego-straty-poniesionej-i-wplaty-naleznego-podatku-przez-podatnikow-podatku-dochodowego.html

Źródło : ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf