Od kilku lat w Polsce pojawia się szarek komośnik, który zagraża uprawom buraka cukrowego. Jest jeszcze mało znanym szkodnikiem wyrządzającym ogromne szkody na plantacjach, w szczególności we wschodnich częściach Polski gdzie od 2016 roku zagrożenie systematycznie wzrasta. W 2018 roku przekroczył już linie Wisły. Obecnie szarek komośnik rozprzestrzenia się i prawdopodobnie w najbliższych kilku latach pojawi się na pozostałych obszarach Polski.

Komunalne osady ściekowe cechują  się m. in. zawartością składników pokarmowych niezbędnych dla roślin takich jak azot, fosfor czy potas. Stosowanie ich wpływa także na poprawienie właściwości gleby oraz zmniejszenie kosztów stosowania nawozów. Wadą  jest jednak zawartość dużej ilości metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych. Zanim osady zostaną jednak zastosowane, muszą być poddane odpowiednim badaniom oraz procesom (np. obróbka termiczna).

Nadeszła wiosna, a wraz z nią rozpoczął się sezon prac na polu. Dla niektórych jest to sezon na wypalanie traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych. Proceder,  ten w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody, a także niebezpieczny dla człowieka.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit.

Wykładowców, plantatorów, przetwórców, specjalistów i doradców ogrodniczych powitał dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Wiesław Orzędowski, otwierając uroczyście Konferencję. Tematem przewodnim Konferencji , która odbyła się w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli był wykład „Uprawa porzeczek czarnych i czerwonych w Polsce – szanse i zagrożenia” wygłoszony przez dr Piotra Baryłę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Choć pszczelarstwo nie jest prostą dziedziną, to z roku na rok staje się coraz to bardziej popularne i cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko w środowisku wiejskim, ale także w miastach. Dzięki wysiłkom Fundacji Rozwoju KUL, udało się w Lublinie stworzyć pasieki miejskie, a pozyskiwany z nich miód wcale nie odbiega jakościowo od miodu z terenów wiejskich. IV Konferencja „Pszczoła w mieście” poprzez promowanie pszczelarstwa i edukowanie społeczeństwa o potrzebie ochrony pszczół wspiera pszczelarzy i podkreśla znaczenie pszczół w środowisku.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania administracyjnego w tej dziedzinie. z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Lokalna grupa działania Zielony pierścień zaprasza wszystkich mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) oraz koła gospodyń wiejskich itp. które działają na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na: