Corocznie publikowana jest oferta krajowa w ramach tzw. banku informacji o sprzedaży sadzeniaków ziemniaka na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez plantatorów sadzeniaka i firm zajmujących się produkcją sadzeniaków z całej Polski. Oferty sprzedaży trafiają do  Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie.

Lista adresów i oferta odmianowa z terenu poszczególnych województw jest corocznie publikowana w 4 numerze kwartalnika „Ziemniak Polski”, na stronach internetowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie: www.ihar.edu.pl, oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Polski Ziemniak: www.polskiziemniak.pl 

Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszerzyło listę środków ochrony roślin spełniających wymogi produkcji ekologicznej. Obecnie lista ta zawiera 90 pozycji.

W jej skład wchodzą: insektycydy, fungicydy, akarycydy, moluskocydy oraz atraktanty, repelenty, stymulatory odporności.

Wykaz środków ochrony roślin aktualnie dopuszczony do produkcji ekologicznej dostępny jest pod linkiem:

Monitorowanie plonu i odżywienia roślin, określane z ziemi, powietrza i kosmosu, urządzenia skanujące i mapujące do określania stanu i zasobność gleby, a do tego dołączone maszyny autonomiczne, maszyny do siewu, uprawy i nawożenia, zagregowane z urządzeniami do pomiarów w czasie rzeczywistym i systemami pozycjonującymi, drony z kamerami multispektralnymi i optyką laserową, elektroherbicydy, programy wspomagające decyzję, ewidencjonujące produkcję, organizujące pracę i nowe techniki w badaniach polowych - to tylko hasła z trzydniowej Międzynarodowej Konferencji, odbywającej się corocznie w Kamieniu Śląskim.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie zorganizował konferencję na temat: „Program azotanowy – nowe wymagania dla rolników”, która odbyła się 12 lutego 2019 r. w Sitnie. Tematyka konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie. Wśród 200 słuchaczy obecni rolnicy i doradcy. Konferencję otworzył Pan Krzysztof Pilip – Kierownik PZDR Zamość.

od 15 lutego do 14 marca w 2019 roku

Po raz drugi polscy rolnicy będą obowiązkowo składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 roku możliwość złożenia oświadczenia.

W dniu 7 lutego br. w Sitnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy w produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 105 rolników, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył  Krzysztof Pilip - kierownik PZDR w Zamościu z s. w Sitnie.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców działających w branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych do udziału w szóstej edycji ogólnopolskiej akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”.