Kupujesz produkt w sklepie i chcesz wiedzieć skąd pochodzi oraz jakim zabiegom został poddany? Taka możliwość jest dostępna dzięki usłudze śledzenia pochodzenia produktów w platformie eDWIN. Platforma eDWIN powstała w ramach projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin", który jest dofinansowany z #FunduszeEuropejskie w ramach programu #PolskaCyfrowa

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Miesiąc listopad był bardzo intensywny pod względem szkoleniowym dla lubelskich serowarów. W ramach prac Zespołu tematycznego ds. serowarstwa odbyły się trzy szkolenia. Tym razem uczestnicy dokształcali się w temacie fotografii produktowej i promocji w mediach społecznościowych oraz technologii produkcji serów dojrzewających podczas wizyty w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021–2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014–2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 24.11.2022 r. mieliśmy przyjemność zorganizować warsztaty z przetwórstwa mięsa koziego we współpracy z Katedrą Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warsztaty odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym Pana Zbigniewa Kołodzieja. Jest to wyjątkowe miejsce specjalizujące się w hodowli ras zachowawczych, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Niemal 600 stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenach wiejskich w całej Polsce powoduje, że rolnik otrzymuje dokładny pomiar z najbliższej okolicy i dzięki temu może zaplanować pracę. To jedna z głównych usług dostępnych w platformie eDWIN. Platforma eDWIN powstała w ramach projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin", który jest dofinansowany z #FunduszeEuropejskie w ramach programu #PolskaCyfrowa.

Zielony Ład vs. bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki plan dla gospodarstw rolnych ma ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi i Unia Europejska? Czy polscy rolnicy będą mogli rozwijać gospodarstwa i zapewnić byt naszym rodzinom?

Na te, oraz wiele więcej pytań odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w UE – dr. Janusz Wojciechowski podczas VII Forum Rolników i Agrobiznesu już 29 listopada br. w Poznaniu.  Głos w dyskusji zabiorą również byli ministrowie rolnictwa: Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Sawicki oraz Artur Balazs. Polityków przepytywać będzie redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

Susza

Wydłużony termin składania wniosków. Można jeszcze składać wnioski o pomoc dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Termin składania wniosków już został wydłużony z 15 do 23 listopada 2022 r., a planowane jest kolejne wydłużenie terminu do 30 listopada 2022 roku. Taką informację przekazał Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi 17 listopada br. podczas briefingu prasowego.