W dniu 12 stycznia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mariusza Goleckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli reprezentowanym przez Wiesława Orzędowskiego - Dyrektora LODR została zawarta w formie aktu notarialnego umowa przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której Skarb Państwa w celu doposażenia państwowej osoby prawnej nieodpłatnie przeniósł na rzecz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prawo własności części nieruchomości przeznaczonej na realizację zadań statutowych LODR w Końskowoli.

18.01.2022 r. odbyła się III PREZENTACJA FIRM SKUPUJĄCYCH PRODUKTY EKOLOGICZNE zorganizowana przez DREOŚ w Końskowoli. Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR Pan Wiesław Orzędowski. Następnie uczestnicy wysłuchali cyklu wykładów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Na temat "Jakie zmiany czekają rolników ekologicznych w 2022 roku z wejściem w życie nowego rozporządzenia 2018/848" wypowiedział się Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Jakości MRiRW Jan Golba.

46 wniosków opiewających na kwotę 8,2 mln zł zarejestrowano na razie w ARiMR, w trwający jeszcze tylko do 28 stycznia 2022 r. naborze o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim Programie społeczno-rozwojowym skierowanym do kobiet – Akademia Rozwoju. Program skierowany jest w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku. W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza.

Ograniczenia w doborze herbicydów wymuszają wprowadzanie w coraz większym stopniu metod alternatywnych, między innymi mechanicznego zwalczania chwastów. Odchwaszczanie międzyrzędzi można wykonać za pomocą glebogryzarek dopasowanych do szerokości międzyrzędzi. Natomiast problemem staje się odchwaszczanie w rzędach roślin. Wiele nowości oraz praktycznych rozwiązań w produkcji rolniczej można było podpatrzeć na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie.