Po raz drugi w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie  zorganizowano cykl szkoleń dla rolników, którzy zadeklarowali swój udział w szkoleniach w celu uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o dofinansowanie na rozwój gospodarstw w ramach działań: „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, który trwał od 3 do 14 grudnia br.

W  czasie 24 szkoleń przeszkolono 625 osób. Wykładowcami byli specjaliści i doradcy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Największym zainteresowaniem cieszyła się rachunkowość w gospodarstwie rolnym i tematyka dotycząca zasad prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Popularnością cieszyły się również tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, agrotechniką i ochroną upraw oraz technologią uprawy roślin strączkowych.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, informujemy że zaplanowano kolejną turę szkoleń, które odbywać się będą na przełomie lutego i marca. Szczegółowe informacje na temat terminów oraz tematów będzie można uzyskać w PZDR Zamość z/s w Sitnie oraz na stronie internetowej LODR, na której zostanie zamieszczony formularz zgłoszenia.

Osoby, które są zainteresowane dalszym pogłębianiem wiedzy zapraszamy do analizy harmonogramów szkoleń http://lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/szkolenia lub kontakt z doradcami na swoim terenie.