W dniu 14.12.2018r. w Centrum Innowacyjno – Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja – ,,Nowe trendy w chowie i hodowli królików’’. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy i informacji o chowie i hodowli królików wśród zainteresowanych tą tematyką rolników, hodowców oraz doradców rolniczych z powiatowych zespołów doradztwa. Uczestnicy konferencji wysłuchali ciekawych i interesujących wystąpień.

Dr hab. Andrzej Jakubczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił wykład dotyczący prowadzenia prac hodowlanych zmierzających do uzyskania wzorca nowego królika użytkowego. Bardzo ważny a jednocześnie interesujący okazał się wykład przeprowadzony przez dr Andrzeja Żmudę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który omówił temat - Profilaktyka weterynaryjna w chowie królików. Następnie głos zabrał Pan Stefan Jaślikowski ze Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych, tematem jego wystąpienia była współzależność hodowli rasowej z hodowlą użytkową. Ostatnim prelegentem był Pan Paweł Kopiński z LODR Końskowola, który przedstawił najistotniejsze informacje związane ze wsparciem finansowym w ramach PROW 2014-2020 – działania na rzecz rolnictwa. W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami firmy Cargill i zapoznaniem się z ofertą firmy.

Towarzyszące konferencji wykłady wzbogacone były o aktywną dyskusję hodowców z prelegentami, stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów i rozmów o przyszłości hodowli królików w naszym kraju. Tego rodzaju spotkania będą organizowane w miarę zapotrzebowania ze strony hodowców, rolników i pojawiających się problemów w chowie i hodowli królików.

Katarzyna Guzek