INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W
LUBELSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, NIP: 716-00-14-150, REGON: 004204461, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 81 889 06 54, zwany dalej „LODR”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W LODR powołany został Inspektor Ochrony Danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Inspektora z prośbą o udzielenie informacji. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Życka, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 81 889 06 64.

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016), zwane dalej „Rozporządzeniem”.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez LODR w następujących celach:

 • realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2004 nr 251 poz. 2507 z późn. zm.), w tym świadczenia usług doradczych przez LODR,
 • zawarcia i realizacji umowy,
 • realizacji przez LODR czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez LODR,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez LODR w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec LODR.
 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia podstawą przetwarzania danych jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną,
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane w zakresie niezbędnym i adekwatnym do wymienionych powyżej celów przetwarzania.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane przez LODR podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa dotyczącymi celu przetwarzania oraz określony przez powszechnie obowiązujące przepisy szczególne, w tym przepisy archiwalne.

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do tego, by dane nie były przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany (bez ludzkiej ingerencji), w tym profilowane,
 8. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy LODR będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - dotychczas GIODO), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 10. W jaki sposób nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Z plików cookies korzystamy jedynie w celu zapewnienia funkcjonalności oraz poprawy jakości korzystania z naszej strony internetowej.