19 października 2017 r. nasz ośrodek odwiedzili obcokrajowcy z Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Rumuni. Wizyta odbyła się w ramach realizacji projektu Erasmus+ Stay 3E, którego założenia obejmują również kwestie ekologiczne. Była to grupa uczniów i nauczycieli z zagranicznych krajów, którym towarzyszyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach.

W sezonie wiosennym na naszej ścieżce dydaktycznej pojawiły się nowe ciekawostki przyrodnicze. Oprócz hodowli murarki grodowej we współpracy z Instytutem Pszczelnictwa w Puławach założyliśmy domek dla trzmiela rudego. Eksperyment polegał na umieszczeniu samicy trzmiela w drewnianym domku, który ustawiliśmy na poletku jasnoty białej. Domek został ustawiony w specjalnym izolatorze, który miał za zadanie uniemożliwić przedostanie się trzmiela na zewnątrz.

W ostatnim czasie na naszej ścieżce dydaktycznej pojawił się domek dla owadów pożytecznych, w którym dzięki pomocy dr Dariusza Tepera z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach założyliśmy hodowlę murarki ogrodowej. Wysokie plony w rolnictwie uzależnione są w dużej mierze od obecności owadów zapylających. W obecnej sytuacji, kiedy obserwujemy spadek liczebności pszczół miodnych  dobrym rozwiązaniem jest hodowla pszczoły samotnej czyli murarki ogrodowej.

W 2016 r. zrealizowaliśmy zadanie współfinansowane ze środków WFOSiGW w Lublinie pt. ,,Ochrona bioróżnorodności w ramach edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej EKOTRASA”. W ramach zadania zakupiliśmy pomoce mające na celu wspieranie bioróżnorodności takie jak: budki lęgowe dla ptaków, karmniki i poidełka, karmnik dla wiewiórek, kompostownik oraz domek dla owadów pożytecznych. Zakupiliśmy również pomoce dydaktyczne: słupki interaktywne z nazwami drzew (światowidy) oraz nagrody książkowe dla uczestników zajęć edukacyjnych.

Dokarmianie ptaków umożliwia kontakt z naturą i jest czynnością bardzo sympatyczną, szczególnie lubianą przez najmłodszych. Uczymy dzieci robić karmniki i sami chętnie obserwujemy ptaki korzystające z naszej pomocy.  Musimy jednak pamiętać , aby odbywało się ono w mądry sposób, czyli tak,  aby nie przynosiło ptakom żadnej krzywdy.