Białko jest najdroższym komponentem  dawki, dlatego też ważne jest z jakiego źródła pochodzi. Duży udział kiszonki z kukurydzy oraz traw w żywieniu bydła wymaga stosowania pasz białkowych. Z reguły białko uzupełniane jest dodatkiem pasz treściwych, ale te niestety są bardzo drogie.  Najtańsze białko, zawarte w  kiszonkach z traw i lucerny, charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną i dużym rozkładem przez bakterie żwaczowe.

Pojęcie dobrostanu nie jest łatwe do zdefiniowania, gdyż składa się na niego szereg czynników. Dobrostan dotyczy organizmu zwierzęcia jako całości oraz wpływu środowiska na jego funkcjonowanie. Jedna z definicji mówi, że "dobrostan jest to stan osobnika odnoszący się do jego usiłowań radzenia sobie ze środowiskiem".

Agromarina sp. z o.o. w miejscowości Kulczyn-Kolonia w województwie lubelskim. W gospodarstwie uprawianych jest 1200 ha, stado bydła liczy 700 sztuk krów.

W sytuacji  gdy zdrowe zwierzę ( krowa, owca, koza, świnia czy koń), ulegnie wypadkowi np. złamie kończynę, kręgosłup  lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się, a tym samym transport do rzeźni, wówczas możliwy jest ubój takiego zwierzęcia  z konieczności. Rozwiązanie takie ma na celu oszczędzenie zwierzętom niepotrzebnych cierpień, na jakie mogłyby być narażone przy normalnym transporcie do ubojni. Jest to także szansa na uratowanie wartości rzeźnej tuszy.

Krowa prawidłowo żywiona i dobrze przygotowana do porodu przy łatwym wycieleniu zazwyczaj rodzi zdrowe cielę i produkuje siarę o wymaganej koncentracji immunoglobulin. Trudny poród stanowi problem, a jego najczęstszą przyczyną jest duże cielę, brak ruchu i nadmierne otłuszczenie dróg rodnych matki. 

Czytaj więcej: Duże cielę - duży kłopot