Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 mgr inż.

Reniuszek Bożena

Kierownik Działu

główny specjalista ds. programu rolnośrodowiskowego

661 107 344
 
mgr inż. Hanc Bogdan

starszy specjalista ds. rolnictwa ekologicznego

601 498 755
 mgr

Kozak Katarzyna

główny specjalista ds. edukacji ekologicznej 

661 107 271

mgr inż.

Próchniak Martyna

starszy specjalista ds. ogrodnictwa ekologicznego

601 687 097