Nowe odmiany są najważniejszym nośnikiem postępu biologicznego. Szacuje się, że udział odmiany w kształtowaniu postępu biologicznego wynosi co najmniej 50%. Hodowla twórcza nowych odmian roślin sadowniczych prowadzona jest z Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Cykl hodowlany (uzyskanie nowej odmiany) jest bardzo czasochłonny i trwa 8-12 lat dla roślin jagodowych i 12-15 lat w przypadku drzew owocowych.

W 2012 roku we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na zlecenie jednej z firm fitofarmaceutycznych w Sadzie Doświadczalno – Wdrożeniowym LODR w Końskowoli założono doświadczenia polowe mające na celu wykazanie ograniczenia występowania owocówki i zwójkówek w kwaterach jabłoni oraz przeziernika porzeczkowca na plantacji porzeczki czarnej.

 

Choroby przechowalnicze są cały czas dużym problemem, z którym ciężko walczyć nawet w najlepszych przechowalniach i chłodniach.. W znaczącym przypadku dotyczą działkowców, którzy przechowują swoje owoce w różnych piwnicach oraz chłodnych miejscach.

 

Dereń jadalny w dawnej Polsce sadzony był najczęściej przy dworach i klasztorach itp.. Uznawany były za wytworność luksusu. W Polsce w stanie naturalnym można spotkać jedynie dwa gatunki derenia a mianowicie dereń jadalny (Cornus mas L.)

W sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej prowadzone są prace nad hodowlą nowych odmian malin i jeżyn. W 2010 roku zgłoszone zostały do badań i oczekują na wpisanie do Krajowego Rejestru dwie odmiany malin: Radziejowa i Sokolica owocujące na dwuletnich pędach.