Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

Kolejne dwa szkolenia połączone z warsztatami dla początkujących serowarów odbyły się w dniach 22 i 23 października 2019 roku w miejscowości Jakusze i Ciechomin.

Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały przez  LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KGW w Ciechominie oraz  Stowarzyszeniem Aktywnych Trzeciak w ramach projektu „KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”

Lokalna grupa działania

„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

,,KGW – Kobiety gotowe wesprzeć przedsiębiorczość na obszarze LGD Razem” 

W dniach 16 i 17 października 2019 w  r. w Fiukówce i Dominie (Powiat Łukowski), odbyły się dwa z planowanych czterech szkoleń z zakresu małego przetwórstwa oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa mleka połączonych z warsztatami serowarskimi.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
przystąpił do realizacji projektu:

,,OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU ”

w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

 

Celem realizacji działania jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2014 – 2015 w 2015 r. zorganizował łącznie 6 działań. W drugim kwartale 2015 r. odbyły się: