Gospodarstwo państwa Jana i Anety Panasików położone jest w gminie Księżpol, powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim. Od 2000 roku podlega certyfikacji na rolnictwo ekologiczne. Obecnie jednostką certyfikującą jest PNG. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 17,54 ha. W 2019 roku dokupiono 2,5 ha. Gleby należą do IIIB i IV klasy bonitacyjnej. Poza produkcją ogrodniczą prowadzone jest przetwórstwo kapusty głowiastej- produkowana jest kapusta kiszona.

Gospodarstwo państwa Ernesta i Anny Kaca położone jest w miejscowości Liszna, w gminie Sławatycze, powiecie bialskim. Obecnie grunty zajmują 8,37 ha. Należą do IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Od 2 lat prowadzona jest produkcja zielarska. W gospodarstwie uprawiane są także zboża. Gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny od 10 lat. Jednostką certyfikującą jest Ekogwarancja.

Jak produkować bezpieczną żywność?

Produkcja żywności zarówno konwencjonalnej, jak i ekologicznej zawsze wiąże się z ryzykiem powstawania zanieczyszczeń. Wynikają one z niewłaściwego gospodarowania, bez odpowiedniej wiedzy lub też z uwagi na fakt lekceważenia przez niektórych zdawałoby się nieistotnych szczegółów produkcji.

Każdy kto  myśli o tym aby hodować bydło ekologiczne, musi wiedzieć, że taka hodowla łączy się nierozerwalnie z przestawieniem swojego gospodarstwa na metody ekologiczne. Jest to o tyle skomplikowane, ze musimy nie tylko znać się na ekologicznych zasadach produkcji roślinnej, ale również być świadomi, że ekologiczna produkcja zwierzęca wymaga od nas znajomości przepisów prawnych z nią związanych. Jest to zbiór dosyć zawiłych zasad, które często są odrębne dla różnych gatunków zwierząt.

Każdy producent ekologiczny, który wytwarza produkty i zbywa je na rynku stara się sprostać wymaganiom odbiorcy oraz systemowi produkcji. Świadomość rolników oparta na wiedzy, umiejętnościach i nabytym doświadczeniu w zakresie prowadzenia produkcji jest coraz większa. Poprzez stosowanie odpowiedniej  agrotechniki, troskę o ochronę i nawożenie, rolnicy dążą do wytwarzania  produktów wysokiej  jakości. Producenci ekologiczni zobligowani są do monitorowania swojej produkcji na każdym jej etapie, jednak kontrola upoważnionych podmiotów pomaga zweryfikować, czy ten monitoring jest poprawny.

Czytaj więcej: Pobór próbek  w systemie rolnictwa ekologicznego