Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina beneficjentom, którzy złożyli wnioski  o wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego ze zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o niezwłocznym zgłaszaniu w Biurze Powiatowym możliwości zmiany elementu proekologicznego i szkodach w uprawach  spowodowanych klęskami żywiołowymi. Rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we  wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Nabór od 28 września do 27 października 2017 roku

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nabór od 25 września do 24 października 2017 roku

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Nabór wniosków 4-18 września 2017 roku

W dniach 4 - 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.