Od 15 marca do 15 maja 2019 roku rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Ostateczny termin na złożenie wniosku to 10 czerwca 2019 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., rolnicy będą mieli pomniejszone płatności o 1% należnej kwoty.

Komisja Europejska podjęła decyzję o większej pomocy de minimis z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis została zwiększona dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego). Limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

od 15 lutego do 14 marca w 2019 roku

Po raz drugi polscy rolnicy będą obowiązkowo składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 roku możliwość złożenia oświadczenia.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował ,że od dnia 26 września 20018 roku do dnia 17 października 2018 roku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.