Dnia 28 lutego 2018 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja „Płatności bezpośrednie w 2018 roku oraz aplikacja eWniosekPlus”. W konferencji uczestniczyło 63 osoby. Spotkanie otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis, który powitał zgromadzonych rolników.

Dnia 14 lutego 2018r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja „Zasady przyznawania płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020”. W konferencji uczestniczyło 105 osób. Spotkanie otworzyli Sławomir Plis dyrektor LODR w Końskowoli i Anna Kiwak kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy powitali licznie zgromadzonych rolników, doradców oraz wykładowców.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 lutego do 20 marca 2018 roku będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.

27 grudnia 2017 r. ogłoszony został termin i zasady przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.