Gdy przyjrzymy się wytycznym nowego Działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” (wariant 2.1 dobrostan krów mlecznych – wypas), zobaczymy, że według nich, sezon pastwiskowy już się zaczął. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak wahania temperatur, nadmierny brak wilgoci, nie sprzyjają wzrostowi traw na łąkach i pastwiskach.  Z wypędzeniem bydła na upragniony i długo wyczekiwany wypas jeszcze się wstrzymamy, za to da nam to czas, by odpowiednio się do niego przygotować.

Białko jest najdroższym komponentem  dawki, dlatego też ważne jest z jakiego źródła pochodzi. Duży udział kiszonki z kukurydzy oraz traw w żywieniu bydła wymaga stosowania pasz białkowych. Z reguły białko uzupełniane jest dodatkiem pasz treściwych, ale te niestety są bardzo drogie.  Najtańsze białko, zawarte w  kiszonkach z traw i lucerny, charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną i dużym rozkładem przez bakterie żwaczowe.

Pojęcie dobrostanu nie jest łatwe do zdefiniowania, gdyż składa się na niego szereg czynników. Dobrostan dotyczy organizmu zwierzęcia jako całości oraz wpływu środowiska na jego funkcjonowanie. Jedna z definicji mówi, że "dobrostan jest to stan osobnika odnoszący się do jego usiłowań radzenia sobie ze środowiskiem".

Agromarina sp. z o.o. w miejscowości Kulczyn-Kolonia w województwie lubelskim. W gospodarstwie uprawianych jest 1200 ha, stado bydła liczy 700 sztuk krów.

W sytuacji  gdy zdrowe zwierzę ( krowa, owca, koza, świnia czy koń), ulegnie wypadkowi np. złamie kończynę, kręgosłup  lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się, a tym samym transport do rzeźni, wówczas możliwy jest ubój takiego zwierzęcia  z konieczności. Rozwiązanie takie ma na celu oszczędzenie zwierzętom niepotrzebnych cierpień, na jakie mogłyby być narażone przy normalnym transporcie do ubojni. Jest to także szansa na uratowanie wartości rzeźnej tuszy.