Od odchowu cieląt zależy późniejsza zdrowotność i produkcyjność dorosłej krowy, dlatego tak istotny jest prawidłowy jego przebieg, odpowiednio zbilansowane żywienie oraz zapewnienie młodym jałóweczkom optymalnych warunków rozwoju. Właściwe utrzymanie w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie ryzyka chorób i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia przez jałówki swojego potencjału genetycznego. Wśród czynników znacznie wpływających na prawidłowy odchów cieląt jest żywienie krów zasuszonych.

Gdy przyjrzymy się wytycznym nowego Działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” (wariant 2.1 dobrostan krów mlecznych – wypas), zobaczymy, że według nich, sezon pastwiskowy już się zaczął. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak wahania temperatur, nadmierny brak wilgoci, nie sprzyjają wzrostowi traw na łąkach i pastwiskach.  Z wypędzeniem bydła na upragniony i długo wyczekiwany wypas jeszcze się wstrzymamy, za to da nam to czas, by odpowiednio się do niego przygotować.

Białko jest najdroższym komponentem  dawki, dlatego też ważne jest z jakiego źródła pochodzi. Duży udział kiszonki z kukurydzy oraz traw w żywieniu bydła wymaga stosowania pasz białkowych. Z reguły białko uzupełniane jest dodatkiem pasz treściwych, ale te niestety są bardzo drogie.  Najtańsze białko, zawarte w  kiszonkach z traw i lucerny, charakteryzuje się wysoką wartością biologiczną i dużym rozkładem przez bakterie żwaczowe.

Pojęcie dobrostanu nie jest łatwe do zdefiniowania, gdyż składa się na niego szereg czynników. Dobrostan dotyczy organizmu zwierzęcia jako całości oraz wpływu środowiska na jego funkcjonowanie. Jedna z definicji mówi, że "dobrostan jest to stan osobnika odnoszący się do jego usiłowań radzenia sobie ze środowiskiem".

Agromarina sp. z o.o. w miejscowości Kulczyn-Kolonia w województwie lubelskim. W gospodarstwie uprawianych jest 1200 ha, stado bydła liczy 700 sztuk krów.