Bydło utrzymywane w oborach uwięziowych ma bardzo ograniczoną swobodę ruchów. Zwierzęta mają problemy z wstawaniem i kładzeniem się, mają niepewny chód i występują problemy koordynacji ruchowej. Są narażone na kontuzje i urazy, ponieważ przez ograniczoną możliwość poruszania się, występują problemy ze stawami. Utrzymywanie krów i jałówek na uwięzi przez cały rok i zaniechanie wypasu pastwiskowego prowadzi do problemów zdrowotnych, które ograniczają produkcyjność i skracają okres użytkowania co z kolei przekłada się na sytuację ekonomiczną gospodarstwa. Należy pamiętać, że jałowica po wycieleniu przynosi dochód dopiero po 2 laktacjach (wcześniej „odrabia” swój odchów).

Najtańsze utrzymanie i żywienie bydła mięsnego od wiosny do jesieni to całodobowy wypas pastwiskowy. Dobremu wykorzystaniu zielonki sprzyjają zimowe wycielenia krów i wyrównany wiek cieląt. Wtedy po wyjściu na pastwisko cielęta są starsze i dobrze pobierają trawę, a krowy zwiększają wydajność mleczną. Hodowcy powinni również pamiętać, że bydło a w szczególności mięsne to zwierzęta stadne o rytmie dobowym i na pastwisku czują się najlepiej.

Prawidłowy dój to współdziałanie ze sobą dojarza, krowy i aparatury udojowej. Przy niewłaściwym działaniu chociażby jednego z wymienionych czynników o poprawnym wydojeniu krowy nie może być mowy. W oborach wolnostanowiskowych kowy dojone są w hali udojowej wchodzącej w skład tak zwanego obszaru dojenia. Obszar dojenia to: poczekalnia, gdzie krowy czekają na dój, hala udojowa, korytarz powrotny, basen do kąpieli racic oraz pomieszczenia do schładzania i przechowywania mleka. Obszar ten, powinien zapewniać krowie wygodę zarówno przed dojem, w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu.

Od odchowu cieląt zależy późniejsza zdrowotność i produkcyjność dorosłej krowy, dlatego tak istotny jest prawidłowy jego przebieg, odpowiednio zbilansowane żywienie oraz zapewnienie młodym jałóweczkom optymalnych warunków rozwoju. Właściwe utrzymanie w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie ryzyka chorób i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia przez jałówki swojego potencjału genetycznego. Wśród czynników znacznie wpływających na prawidłowy odchów cieląt jest żywienie krów zasuszonych.

Gdy przyjrzymy się wytycznym nowego Działania PROW 2014-2020 „Dobrostan zwierząt” (wariant 2.1 dobrostan krów mlecznych – wypas), zobaczymy, że według nich, sezon pastwiskowy już się zaczął. Niesprzyjające warunki pogodowe takie jak wahania temperatur, nadmierny brak wilgoci, nie sprzyjają wzrostowi traw na łąkach i pastwiskach.  Z wypędzeniem bydła na upragniony i długo wyczekiwany wypas jeszcze się wstrzymamy, za to da nam to czas, by odpowiednio się do niego przygotować.