We wrześniu bieżącego roku nasi doradcy przeprowadzili w gospodarstwach rozsianych na terenie województwa szacowanie plonów ziemniaków. Z przedstawionych diagramów wynika, że wartości plonowania są w województwie silnie zróżnicowane terytorialnie i odmianowo. Wyższe plony uzyskano w zachodniej i południowej części naszego województwa.

Czytaj więcej: Oszacowaliśmy plony ziemniaków..

Pole roślin okopowych  w 2016 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego oraz 2 ścisłe doświadczenia  porejestrowe z ziemniakami. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2013 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 27,9, K2O – 26,8 i Mg – 5,0 mg w 100 g  gleby. Mikroelementy w mg/1000 g gleby: B – 0,76 (niska), Mn- 144,0 (średnia) Cu – 2,7 (średnia), Zn – 9,1 (średnia), Fe – 1177 (średnia). Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 6,32.

Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka Centralnego Ośrodka Badania Odmnian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru w 2016 r. dziewięciu nowych odmian ziemniaka. W zestawieniu dominują odmiany pochodzące z rodzimych hodowli, zwykle tzw. jadalne , jedna odmiana jest skrobiową

Ziemniak jadalny – charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

Czytaj więcej: Rośliny energetyczne i inne

Corocznie publikowana jest oferta krajowa w ramach tzw. banku informacji o sprzedaży sadzeniaków ziemniaka na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez plantatorów sadzeniaka i firm zajmujących się produkcją sadzeniaków z całej Polski . Oferty sprzedaży trafiają do  Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie. Lista adresów i oferta odmianowa z terenu poszczególnych województw jest corocznie publikowana w 4 numerze kwartalnika „Ziemniak Polski”