Innowacyjne rozwiązania w produkcji ogrodniczej zaprezentowała dr Dorota Łabanowska-Bury podczas XVIII Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2022”. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom i rozważyć potrzebę wprowadzania niektórych z nich u nas. Jak podkreśliła prelegentka, czasem wdrożenie nowych pomysłów i rozwiązań wynika z oszczędności, a innym razem z zauważenia nowej potrzeby klientów.

W trakcie dwóch dni XVIII międzynarodowej konferencji sadowniczej „Jagodowe Trendy 2022” przedstawiciele największych firm i instytucji branży sadowniczej z kraju i zagranicy zaprezentowali aktualne trendy w nawożeniu, pielęgnacji i ochronie roślin sadowniczych; miały też miejsce liczne pokazy innowacyjnych rozwiązań i narzędzi nowej generacji poprawiających wydajność i komfort pracy.

W dniu 26.07.2022 r. w sadzie doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli rozpoczęto zbiór wiśni nowym kombajnem FELIX-Z. Obecnie powierzchnie plantacji wiśni, przy braku mechanizacji zbioru, limitowane są głównie dostępem siły roboczej, co wynika głównie z niechęci producentów do korzystania z najemnych pracowników, których dostępność jest coraz mniejsza, a koszt coraz wyższy. Zbiór kombajnem owoców pestkowych, a w szczególności wiśni jest obecnie jedynym sposobem umożliwiającym zwiększenie areału ich uprawy oraz wzrostu opłacalności produkcji.

Przed nami okres zbiorów owoców, już dojrzewają truskawki. Producenci często mają problemy ze znalezieniem dostatecznej liczby pracowników do zbioru. Wielu producentów narzeka na niewystarczającą ich liczbę. Coraz popularniejsze w Polsce stają się samozbiory. Polega to na bezpośredniej sprzedaży owoców, czy warzyw prosto z pola, klientom którzy gotowi są zebrać je samodzielnie. W zamian otrzymują świeży towar prosto z krzaka, czy pola, dobrej jakości, w atrakcyjnej cenie, korzystając przy okazji z aktywnego wypoczynku. Takie rozwiązania funkcjonują już od dawna w USA, Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Uprawa owoców jagodowych w naszym kraju odgrywa ważną rolę w produkcji ogrodniczej, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Średnia roczna produkcja w naszym kraju kształtuje się na poziomie około 600 tys. ton, co stanowi 15 proc. produkcji wszystkich owoców, z czego zbiory porzeczek (czarnych i kolorowych łącznie) szacuje się na około 150 tys. ton, które produkowane są na powierzchni około 35 tys. ha. Przy czym największe znaczenie w uprawie porzeczek ma Lubelszczyzna (ok. 35% ogólnej wielkości produkcji).