Obserwacja zachowania bydła niejednokrotnie może być wskazówką w ocenie stanu zdrowia oraz dobrostanu w stadzie. Zachowanie zwierzęcia może wskazywać na określone problemy zdrowotne jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych danej choroby. Aby dobrze zinterpretować określone zachowanie, niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca behawioru bydła. Repertuar zachowań tego gatunku jest bardzo bogaty. Rozróżniamy zachowania pokarmowe, wydalnicze, komfortowe (wylizywanie się, odpoczynek), płciowe, okołoporodowe, zachowanie cieląt, eksploracyjne i społeczne (agresywne, pielęgnacyjne). Każde z nich to komunikat dla hodowcy i lekarza weterynarii o stanie zdrowia i samopoczuciu zwierzęcia.

Zielonki są dla bydła mlecznego bardzo dobrym, wydajnym, a przy tym tanim źródłem paszy. Wypas krów na pastwisku ma szereg zalet, z których zdają sobie sprawę wszyscy hodowcy dysponujący użytkami zielonymi. Jednak nie jest pozbawiony wad – jedną z nich są choroby pastwiskowe, czyli takie, których ryzyko pojawienia się znacznie wzrasta wraz z wypuszczeniem stada na pastwisko.

Dobrze zbilansowana dawka pokarmowa to absolutna podstawa w prawidłowo prowadzonym chowie i hodowli bydła. Przy jej układaniu należy pamiętać o odpowiednim stosunku pasz treściwych do objętościowych. Dobrej jakości słoma, może być z powodzeniem wykorzystywana jako jedna z rodzajów pasz objętościowych w żywieniu bydła.

Podstawą rolnictwa w każdym kraju jest posiadanie charakterystycznych rodzimych ras zwierząt w tym także bydła. Istniejące obecnie aspekty ekonomiczne przyczyniły się do zmniejszenia zainteresowania starymi, rodzimymi rasami, wyparły je o wiele bardziej wydajniejsze a tym samym opłacalne rasy.

Dla rolników, którzy produkują na obecny rynek liczą się tylko te rasy i odmiany, które reprezentują sobą bardzo dużą produkcję, a w przypadku bydła preferowane rasy produkujące więcej mleka lub mięsa. Rozwój produkcji zwierzęcej prowadzący do specjalizacji, intensyfikacji i koncentracji doprowadził w konsekwencji do utraty wielu cennych ras, które nie były w stanie uzyskać wysokiej i zadowalającej wydajności, przystosować się do zupełnie odmiennych warunków utrzymania oraz ich utrzymanie nie było opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Hodowcy bydła, starając się prawidłowo żywić swoje zwierzęta, zwracają zazwyczaj uwagę na bilansowanie trzech głównych składników dawki pokarmowej: białko, energię i włókno. Mają świadomość, że niedobór lub nadmiar wymienionych komponentów może skutkować bardzo poważnymi problemami w nowoczesnej hodowli bydła zarówno mlecznego jak i mięsnego – nieprawidłowy wzrost i rozwój młodych zwierząt, niskie przyrosty dobowe opasów, spadek wydajności mlecznej krów, zaburzenia w rozrodzie oraz prowadzi do chorób metabolicznych.