Przy wyborze zwierząt do rozpłodu należy się dobrze zastanowić nad dalszym przeznaczeniem uzyskanego od nich potomstwa, a więc istotne jest czy prosięta będą przeznaczone do hodowli, czy też na tucz i na sprzedaż. Konieczne jest zatem jak najlepsze dobranie komponentu matecznego oraz ojcowskiego. Różnią się one w zależności od cechy wartości użytkowej jakie przekazują swojemu potomstwu.

Czytaj więcej: Rasy mateczne i ojcowskie świń

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt, nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem trzody chlewnej. Od 18 października 2016 roku rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie powinni stosować się do nowych przepisów.

Świnie to zwierzęta stałocieplne, temperatura ich ciała kształtuje się na poziomie około 39oC, natomiast u prosiąt może dochodzić do 40oC. W odróżnieniu do pozostałych zwierząt gospodarskich mają ograniczone możliwości regulacji ciepłoty ciała, dlatego są wrażliwsze na działanie wysokich temperatur. Posiadają dosyć grubą podskórna warstwę tłuszczu, oraz niewielką ilość gruczołów potowych.

 

Zasady bioasekuracji zawarte w projekcie rozporządzenia mają na celu ochronę krajowej produkcji, przepisy te mają wejść w życie w 2015 roku. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zmuszone zostały do opracowania planu bioasekuracji, który wskaże, jakie środki ostrożności będą musieli wprowadzić wszyscy producenci świń w Polsce.

Koncentracja produkcji trzody chlewnej ciągle była i jest poważnym zagrożeniem dla środowiska poprzez emisję z budynków inwentarskich pyłów, gazów oraz poprzez odchody zwierzęce, a głównie gnojowicę, która przedostając się do gleby, może stanowić duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt.