Postęp w dziedzinie mechanizacji rolnictwa jaki się dokonał na przełomie ostatnich 15 lat jest ogromny. Dzisiejsze maszyny i urządzenia rolnicze to skomplikowane narzędzia wymagające odpowiednich umiejętności i wiedzy operatora podczas ich użytkowania. Rynek maszyn rolniczych jest bardzo duży dlatego ważne jest aby odpowiednio dobrać maszynę do potrzeb i specjalności danego gospodarstwa. Obecne dążenia w kierunku rolnictwa precyzyjnego wymuszają na producentach maszyn wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, które przekładają się w końcowym efekcie na cenę danego urządzenia.

Nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze mają coraz bardziej złożoną budowę i są drogie, dlatego ich użytkowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi. Każdy właściciel nowo nabytej maszyny powinien dokładnie zapoznać się z jej budową, zasadą działania, zasadami eksploatacji, konserwacji i przechowywania. Jest to podstawowy warunek na bezawaryjne i długie użytkowanie sprzętu rolniczego.