W roku 2011/2012 przy bardzo trudnych warunkach w okresie zimy w doświadczeniach COBORU w Polsce najlepiej przezimowały następujące odmiany pszenic ozimych:

  1. Smuga – A( mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 10 , liczba doświadczeń w Polsce:14
  2. Ostroga – A ( mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 13 , liczba doświadczeń w Polsce: 32

Okres wegetacji jęczmienia jarego jest najkrótszy ze wszystkich podstawowych gatunków zbóż . Mimo to choroby grzybowe, wyrządzają coraz większe straty w plonach i jakości tego gatunku. Jest to spowodowane głównie zwiększaniem uprawy tego gatunku w strukturze zasiewów (dynamika zmian w przeciągu ostatnich 10 lat wynosi ok. 140 %) oraz zmianą warunków klimatycznych.

W systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego corocznie badana jest wartość gospodarcza odmian, z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Odmian, oraz niektórych odmian z katalogu CCA – rejestr UE.

 

Charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego

  1. Bombona
  2. Hewilla
  3. Katoda

Charakterystyka odmian jęczmienia jarego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

  1. Atico
  2. Frontier
  3. Mercada