W roku 2011/2012 przy bardzo trudnych warunkach w okresie zimy w doświadczeniach COBORU w Polsce najlepiej przezimowały następujące odmiany pszenic ozimych:

 1. Smuga – A( mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 10 , liczba doświadczeń w Polsce:14
 2. Ostroga – A ( mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 13 , liczba doświadczeń w Polsce: 32
 3. Arkadia –A (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 22, liczba doświadczeń w Polsce: 34
 4. Legenda – A (mrozoodporność – 6) procent martwych roślin: 23, liczba doświadczeń w Polsce:21
 5. Kohelia – A (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 25, liczba doświadczeń w Polsce: 14
 6. Sailor – A (mrozoodporność – 4,5) procent martwych roślin:28, liczba doświadczeń w Polsce: 34
 7. Naridana – A (mrozoodporność – 4,5) procent martwych roślin: 34 , liczba doświadczeń w Polsce: 14
 8. Tonacja – A (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 35 , liczba doświadczeń w Polsce: 18
 9. Nateja – B (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 16, liczba doświadczeń w Polsce: 5
 10. Bogatka – B (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 16 , liczba doświadczeń w Polsce: 21

Procent martwych roślin dla odmian wzorcowych wynosił 60 %.

Pszenżyta ozimego:

 • Odmiany tradycyjne:
 1. Tomko (mrozoodporność – 6) procent martwych roślin: 6, liczba doświadczeń w Polsce: 6
 2. Trismart (mrozoodporność – 6) procent martwych roślin: 10, liczba doświadczeń w Polsce: 17
 3. Aliko (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 12, liczba doświadczeń w Polsce: 13
 4. Moderato (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 14 , liczba doświadczeń w Polsce: 12
 5. Todan (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 23, liczba doświadczeń w Polsce: 16
 6. Witon (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 23 , liczba doświadczeń w Polsce: 11
 7. Subito (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 25, liczba doświadczeń w Polsce: 6
 8. 8. Borowik (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 28, liczba doświadczeń w Polsce: 26
 9. 9. Fredro (mrozoodporność – 4) procent martwych roślin: 34, liczba doświadczeń w Polsce: 28
 10. Pizarro (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 37, liczba doświadczeń w Polsce: 22
 • Odmiany krótkosłome:
 1. Twingo (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 4 , liczba doświadczeń w Polsce: 6
 2. Wiarus (mrozoodporność – 6,5) procent martwych roślin:19 , liczba doświadczeń w Polsce: 6
 3. Grenado (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 21, liczba doświadczeń w Polsce: 15
 4. Borwo (mrozoodporność – 5,5) procent martwych roślin: 25, liczba doświadczeń w Polsce: 28
 5. Pigmej (mrozoodporność – 5) procent martwych roślin: 29 , liczba doświadczeń w Polsce: 19

Procent martwych roślin dla odmian wzorcowych wynosił 42 %.