Kukurydza zarówno w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę wykazuje bardzo duże potrzeby pokarmowe. Niedobór któregokolwiek składnika może skutkować stratą plonu. Najbardziej efektywnym sposobem uzupełnienia roślin w makroelementy (N, P, K, Mg, S) oraz mikroelementy (Zn, B, Mn, Cu) jest przeprowadzenie nawożenia dolistnego w okresie wegetacji. Ma ono na celu uzupełnienie zaopatrzenia roślin w mineralne składniki pokarmowe i nie może zastąpić podstawowego nawożenia doglebowego zwłaszcza w przypadku makroelementów.

Na terenie woj. lubelskiego większość plantacji pszenicy ozimej osiągnęła już fazę liścia flagowego. Jest to odpowiedni moment by przyjrzeć się szczególnie groźnym w tym okresie chorobom grzybowym i podjąć ewentualne działania mające na celu ograniczenie ww. patogenów.

W obrębie infekcyjnych czynników chorobotwórczych występujących na pszenicy ozimej grzyby stanowią zwykle największy problem zarówno pod względem ilości gatunków oraz strat plonu. Patogeny wywołujące choroby grzybowe na liściach możemy podzielić na pasożyty bezwzględne (obligatoryjne) oraz względne (fakultatywne).

Czytaj więcej: Wybrane choroby grzybowe występujące na liściach pszenicy

W uprawie zbóż ozimych wymiana nasion na kwalifikowany, o dobrym potencjale genetycznym, zdrowym i jednorodnym, daje podstawę do wyprodukowania wysokich plonów o dobrej jakości. W celu wykorzystania potencjału plonowania takich nasion konieczna jest prawidłowa obsada roślin oraz termin siewu. Nie tylko poszczególne gatunki zbóż , ale również odmiany różnią się pod tym względem wymaganiami.

Czytaj więcej: Oznaczenie parametrów siewu zbóż ozimych

Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce oraz pozostałych krajach członkowskich UE stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem dla wszystkich profesjonalnych użytkowników. Wynika to z postanowień zawartych w dyrektywie 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz Rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. Urz. UE L 309/1 z 24.11.2009)

Czytaj więcej: Zasady stosowania środków ochrony roślin w integrowanej ochronie zbóż

Zboża jare:

 

Zboża ozime - więcej...