Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce oraz pozostałych krajach członkowskich UE stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem dla wszystkich profesjonalnych użytkowników. Wynika to z postanowień zawartych w dyrektywie 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz Rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. Urz. UE L 309/1 z 24.11.2009)

Czytaj więcej: Zasady stosowania środków ochrony roślin w integrowanej ochronie zbóż