W uprawie zbóż ozimych wymiana nasion na kwalifikowany, o dobrym potencjale genetycznym, zdrowym i jednorodnym, daje podstawę do wyprodukowania wysokich plonów o dobrej jakości. W celu wykorzystania potencjału plonowania takich nasion konieczna jest prawidłowa obsada roślin oraz termin siewu. Nie tylko poszczególne gatunki zbóż , ale również odmiany różnią się pod tym względem wymaganiami.

Czytaj więcej: Oznaczenie parametrów siewu zbóż ozimych