6 marca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Przepisy te zastępują dotychczasowe rozwiązania prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny spadek zużycia nawozów mineralnych. W porównaniu do lat osiemdziesiątych zużycie nawozów azotowych zmniejszyło się o 30 % a fosforowych i potasowych o 60 %. Zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych wynika z obniżenia realnych dochodów rolników.

Produkty rolnictwa ekologicznego to płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, które zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.