Operatorzy i firmy kajakowe: DZIKI RAJ, NAKANU, KAJAKKAMIL, KEMPING „Zielona Dolina”, Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie”, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz Gospodarstwo Agroturystyczne – Krzysztof Wawerek serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spływie kajakowym pn. „100 kajaków na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, który odbędzie się w dniu 9 września 2018 roku.

„Bitwa regionów- Bitwa na smaki” to ogólnopolski konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń czy organizacji skupiających KGW.

Celem konkursu jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polskim wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, a także integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcenie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.

1 lipca br. na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie odbyło się X Forum Kobiet Aktywnych. Jest to święto, które skupia setki prężnych pań z całego województwa lubelskiego. Inicjatywę zorganizowania spotkania podjęło Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, które świętuje w tym roku 15-lecie działalności. W trakcie tegorocznej edycji podążaliśmy „Śladami kobiecej tożsamości”.

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2018 r. organizacje pozarządowe mogą samodzielnie wybrać sposób prowadzenia księgowości. Najczęściej to zarząd decyduje czy będzie to księgowość pełna czy uproszczona. Od 2017 r. wybór trybu rozliczeń księgowych ogranicza się do trzech podstawowych form:

Nowelizacja ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach, wprowadziła nowe przepisy dotyczące zakładania i finansowania stowarzyszeń zwykłych. Przypominamy! - od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe działają wg nowej formuły, posiadają tzw. ułomną osobowość prawną, która nadaje im nowe uprawnienia. Stowarzyszenia zwykłe nie są osobami prawnymi, ale ustawa przyznaje im zdolność prawną. Oznacza to poszerzenie i wzmocnienie możliwości ich działania w obrocie prawnym.