Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w miesiącu listopadzie był organizatorem 4 spotkań w ramach projektu pt. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”, realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie rozwoju i finansowania inicjatyw ekonomii społecznej.

Co zmienia nowelizacja ustawy –  Prawo o stowarzyszeniach

 

W dniu 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy o zmianie ustawy –  Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wchodzą już od 4 grudnia 2015 r. jednak najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać od 20 maja 2016 r.