Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została państwowa instytucja kultury pod nazwą "Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi”. Powstały instytut nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi, który powołany był w 1936 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Działalność powstałego Instytutu będzie dotyczyła wszystkiego co wieś wniosła do dziedzictwa Polski. Zarówno kultury duchowej, która przejawia się w sztuce ludowej, folklorze, poezji, rękodziele ludowym, a także kultury materialnej, która wniosła ogromny wkład w rozwój Polski.

Dnia 7 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Dnia 11 maja 2019 roku w Warszawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Piknik pod hasłem ,,Poznaj Dobrą Żywność’’. Impreza zorganizowana będzie na terenie warszawskiego Toru Wyścigów Konnych „Służewiec”. Piknik zgromadzi producentów, którzy oferują żywność wysokiej jakości, wyróżnioną znakiem ,,Poznaj Dobrą Żywność’’, oraz producentów produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych. Podczas imprezy zaprezentowana zostania oferta turystyki wiejskiej, której towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła ludowego.

Lokalna grupa działania Zielony pierścień zaprasza wszystkich mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) oraz koła gospodyń wiejskich itp. które działają na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na:

Znowelizowana ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich zakłada możliwość działania Kół Gospodyń Wiejskich nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Projekt nowelizuje uchwaloną w listopadzie 2018 roku ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała kołom osobowość prawną oraz umożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej. Koła Gospodyń Wiejskich zakładane na mocy tej ustawy muszą być zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.