Charakterystyka odmian jęczmienia jarego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

  1. Atico
  2. Frontier
  3. Mercada
  4. Poldek
  5. Sebastian
  6. Stratus
  7. Tocada

Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia jarego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Doświadczenia polowe realizowano w czterech punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach 2008-2010.

 

Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca).

 

 

 

Lp.

 

 

 

Odmiana

 

 

Rok wpisania do krajowego rejestru

/ rok włączenia do LZO

 

 

Plon ziarna średnia

(2008-2010)

 

 

 

Hodowca

 

a1

 

a2

Wzorzec dt/ha

69,3

78,2

1

Atico  *           P

2009/2011

105

106

Małopolska  Hodowla Roślin- HBP Kraków

2

Frontier           P

2006/2008

105

104

HaGe Polska sp. z o.o. Żołędowo

3

Mercada          P

2007/2009

104

104

KWS Lochow Polska Kondratowice

4

Poldek             B

1999/2005

102

104

Małopolska  Hodowla Roślin- HBP Kraków

5

Sebastian        B

2005/2007

102

105

HaGe Polska sp. z o.o. Żołędowo

6

Stratus            B

1999/2005

102

101

Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR

7

Tocada            P

2006/2008

103

102

KWS Lochow Polska Kondratowice

Wzorzec – średnia wszystkich badanych odmian
Atico  * - odmiana badana w latach 2009-2010
P – odmiana pastewna
B – odmiana browarna
a1 – przeciętny poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy
Opisowej Odmian  ( COBORU  2010).

Lp.

Odmiana

Wysokość

roślin (cm)

Wyleganie

1-9°

Wyrównanie ziarna

>2,5mm  w %

Zawartość białka

( N x 6,25 ) skali 9°

Mączniak

1-9°

Plamistość siatkowa

1-9°

Rdza jęczmienia

1-9°

Rynchosporioza

1-9°

Czarna plamistość

1-9°

1

Atico

80

6,0

87

3

7,5

7,4

6,9

8,1

7,5

2

Frontier

64

6,5

82

4

7,2

7,7

7,6

7,9

7,7

3

Mercada

69

5,9

83

4

7,6

7,7

7,8

8,0

7,5

4

Poldek

69

6,5

84

4

7,4

7,6

7,9

7,9

7,8

5

Sebastian

66

6,5

84

3

7,0

7,4

7,4

7,9

7,2

6

Stratus

75

6,0

84

5

7,3

7,4

7,4

7,8

7,3

7

Tocada

73

6,2

81

3

7,1

7,5

7,1

8,0

7,6

Skala 1 - 9°: 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała.

Atico – Odmiana typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę dość duża, na mączniaka, czarną plamistość i plamistość siatkową- średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w dwuletnim cyklu badań plonowała najwyżej ze wszystkich badanych odmian. Uzyskała stosownie 105 % wzorca- na a1 i 106 % wzorca- na a2. Pierwszy rok na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie.

Frontier – Odmiana typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę i czarną plamistość średnia, na mączniaka dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana w ścisłych doświadczeniach polowych kolejny raz potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania. Uzyskała stosownie- 105 % wzorca- na a1 i 104 % W- na a2. Od czterech lat na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie.

Mercada- Odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę, czarną plamistość średnia. Rośliny o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej. W trzyletnim cyklu badań odmiana potwierdziła swój wysoki potencjał plonotwórczy uzyskując 104 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy. Trzeci  rok na liście LZO.

Poldek – Odmiana typu browarnego. Wartość technologiczna ziarna dobra. Zdrowotność przeciętna, przy dość dużej odporności na rdzę. Rośliny niższe niż u innych odmian, odporność na wyleganie duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna przeciętne. Ziarno o dość małej zawartości białka. Plenność dobra, bardzo dobre wyniki w południowych rejonach kraju. Wymagania glebowe przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W badaniach PDO na Lubelszczyźnie uzyskał 102 % wzorca na a1 i 104 % wzorca na a2. Od siedmiu lat na liście LZO dla Lubelszczyzny.

Sebastian – Odmiana typu browarnego, o bardzo dobrej wartości technologicznej. Odporność na rdzę jęczmienia i rdzę źdźbłową – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia a na czarną plamistość dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskała plon 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 105 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Odmiana od pięciu lat jest na liście LZO.

Stratus – Odmiana typu browarnego. Wartość technologiczna ziarna dobra. Zdrowotność przeciętna. Rośliny średniej wysokości, odporność na wyleganie duża. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre. Ziarno o dość małej zawartości białka. Wymagania glebowe przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań plonowała: 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 101 % \wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Od siedmiu lat na liście LZO dla Lubelszczyzny.

Tocada – Odmiana typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę  i czarną  plamistość średnia, na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskała plon 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 102 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Od czterech lat na liście LZO woj. lubelskiego.