Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka Centralnego Ośrodka Badania Odmnian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru w 2016 r. dziewięciu nowych odmian ziemniaka. W zestawieniu dominują odmiany pochodzące z rodzimych hodowli, zwykle tzw. jadalne , jedna odmiana jest skrobiową

Tacja - Hodowca :HZ Zamarte – Odmiana bardzo wczesna jadalna  w typie ogólnoużytkowym o dość dobrym smaku. Bulwy tej odmiany są duże o regularnym  kształcie, okrągłoowalne,  oczka płytko osadzone. Skórka jest barwy żółtej, miąższ jasnożółty.  Bulwy surowe jak i po ugotowaniu nie ciemnieją. Poziom plonowania porównywalnym do odmiany Miłek i Viviana. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, bardzo podatna na zarazę ziemniaka .


Tonacja – Pełnomocnik hodowcy : PMHZ Strzekęcino - Odmiana bardzo wczesna jadalna w typie sałatkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy duże do bardzo dużych o regularnym kształcie, okrągłoowalne , oczka płytko osadzone. Skórka jest barwy  żółtej, miąższ jasnożółty. Bulwy po ugotowaniu nie ciemnieją. Odmiana o bardzo krótkim okresie wegetacji, porównywalnym do odmiany Viviana. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y, bardzo podatna na zarazę ziemniaka.


Lawenda – Hodowca : HZ Zamarte - Odmiana wczesna jadalna w typie ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy tej odmiany są średniej wielkości, kształtu okrągłoowalnego, oczka płytko osadzone. Skórka jest barwy jasnoczerwonej, miąższ  żółty. Bulwy surowe i ugotowane nie ciemnieją. Plon tej odmiany jest wysoki. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę ziemniaka.


Lady Rosetta - Zachowujący Lind Sp. z o. o -  Odmiana wczesna jadalna w typie ogólnoużytkowym lekko mączystym o dość dobrym smaku. Bulwy są okrągłe o regularnym kształcie, oczka płytko osadzone. Skórka barwy czerwonej , miąższ jasnożółty. Bulwy surowe i ugotowane nie ciemnieją. Odmiana mało plenna. Odporna na wirusa mątwika ziemniaczanego, podatna na wirus Y, bardzo podatna na zarazę ziemniaka.


Madeleine – Zachowujący : Agrico Polska - Odmiana wczesna jadalna w trypie ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Bulwy tej odmiany są okrągłoowalne, bardzo duże, oczka płytko osadzone . Skórka i miąższ barwy żółtej. Bulwy surowe i ugotowane nie ciemnieją. Odmiana wysokoplenna porównywalna z odmianą Michalina. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, bardzo podatna na zarazę ziemniaka.


Manitou - Zachowujący : Agrico Polska – Odmiana średnio wczesna jadalna w typie sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Bulwy  tej odmiany są okrągłoowalne, bardzo duże, o regularnym kształcie, oczka bardzo płytko osadzone. Skórka jest barwy czerwonej, miąższ żółty. Bulwy surowe i ugotowane nie ciemnieją. Plenność odmiany wysoka porównywalna do odmian Stasia i Finezja.  Odmiana odporna na wirusa mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo podatna na wirus Y, podatna na zarazę ziemniaka.


Aldona - Hodowca : HZ Zamarte – Odmiana średnio wczesna jadalna w typie ogólnoużytkowym lekko mączystym o dość  dobrym smaku. Bulwy tej odmiany są okrągłe do okrągłoowalnych, duże do bardzo dużych oczka są płytko osadzone. Skórka jest żółta, miąższ jasnożółty. Bulwy po ugotowaniu nie ciemnieją. Plon odmiany porównywalny do odmiany Tajfun. Odmiana odporna na wirusa mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, dość podatna na zarazę ziemniaka.


Lech - Hodowca : HZ Zamarte – Odmiana średnio wczesna jadalna w typie ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy tej odmiany są  kształtu okrągłoowalnego, oczka płytko osadzone.  Skórka jasnoczerwona i gładka, miąższ jasnożółty.  Bulwy po ugotowaniu nie ciemnieją. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, średnio odporna na zarazę ziemniaka.


Amarant – Hodowca : PMHZ Strzekęcino - Odmiana średnio późna skrobiowa . Średnia zawartość skrobi 20,2%. Odmiana plenna porównywalna z odmianą Hinga. Bulwy tej odmiany są duże, okrągłoowalne. Skórka barwy fioletowej, miąższ biały. Wysoka odporność na wirusy Y i dość dobra odporność liści na zarazę ziemniaka.