Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, uboju zwierząt mogą dokonywać osoby, które odbędą:

Róże z kolekcji Babylon Eyes zachwycają swoją urodą i wyjątkowością zdobywając międzynarodowe nagrody. Wywodzą się z róż perskich, a ich twórcą jest Martijn Ilsing-właściciel firmy Interplant Roses B. V. Róże te mają nieduże kwiaty wybarwiające się na różne kolory. Ich cechą charakterystyczną jest barwna plamka w ich środku. Bardzo długo i intensywnie kwitną (wiosna - jesień).

W ostatnich latach obserwujemy wyraźne zainteresowanie zdrowym stylem życia, a co za tym idzie - zmianą nawyków żywieniowych. Zmienia się świadomość polskiego konsumenta. Coraz częściej czytamy o zdrowym żywieniu, wpływie naszej diety na zdrowie, dyskutujemy o tym, prowadzimy blogi.

Zakażenie salmonellą staje się coraz większym problemem dla hodowców drobiu i producentów jaj. Liczba przypadków zachorowań na salmonellozę systematycznie rośnie od dwóch lat, przekraczając 10 tysięcy przypadków rocznie. Do zakażeń ludzi najczęściej dochodzi poprzez spożywanie skażonej żywności. Głównie są to artykuły pochodzenia zwierzęcego takie jak: mięso, drób, jaja i zawierające je produkty, mleko i produkty mleczne, ryby i skorupiaki.

Rząd, wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom, wprowadza szereg zmian w prawie gospodarczym, a to za sprawą Konstytucji biznesu, której wdrożenie ma na celu ułatwienia w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności, a także wsparcie przedsiębiorców w obowiązkach z tym związanych. Powołana została nowa instytucja odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian w praktyce. Za co będzie odpowiedzialny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jakie zadania znajdą się w zakresie jego prac?

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu. Tworzy ją pakiet pięciu ustaw.

Jedną z nich jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647). 

„Bitwa regionów- Bitwa na smaki” to ogólnopolski konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń czy organizacji skupiających KGW.

Celem konkursu jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, a także integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcenie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż i rzepaków”. Uczestników szkolenia powitała Pani Ewa Szałachwiej - Kierownik PZDR w Piaskach. Szkolenie odbyło się na polach demonstracyjnych rolników w  Woli Piaseckiej, Bystrzejowicach, Piaskach, Brzezicach i Józefowie. Pracownicy PZDR w Piaskach  - Renata Podlodowska i Renata Misztal zaprezentowały uprawiane tam odmiany zbóż i rzepaków.

1 lipca br. na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie odbyło się X Forum Kobiet Aktywnych. Jest to święto, które skupia setki prężnych pań z całego województwa lubelskiego. Inicjatywę zorganizowania spotkania podjęło Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, które świętuje w tym roku 15-lecie działalności. W trakcie tegorocznej edycji podążaliśmy „Śladami kobiecej tożsamości”.

W dniach 29 czerwca - 1 lipca na terenach wystawowych  w Sitnie odbyła się XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat Honorowy nad Wystawą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dnia 26 czerwca br. na naszym polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II gościliśmy pracowników WIORiN Lublin. Inspektorzy, którzy na co dzień dokonują oceny polowej plantacji nasiennych uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół Produkcji Roślinnej z zakresu odmianoznawstwa poszczególnych grup roślin rolniczych – strączkowych, zbóż, rzepaku oraz roślin okopowych.

Tradycyjnie Dni Otwartych Drzwi na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników z terenu woj. lubelskiego. W tym roku zaprezentowano kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych: zbóż ozimych i jarych, okopowych, bobowatych, przemysłowych i pastewnych. Rolnicy odwiedzający pole doświadczalne mieli okazję porównać rozwój wielu nowych odmian roślin krajowych i zagranicznych firm nasiennych.

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przeprowadził szkolenie praktyczne dla pracowników  LODR i samorządowców pt. „Skutki suszy w uprawach rolniczych i sadowniczych”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z objawami i skutkami suszy w najważniejszych uprawach rolniczych i sadowniczych. Na jakie cechy roślin i ich agrotechnikę zwrócić uwagę przy szacowaniu strat w uprawach.

W ramach Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli 24 czerwca br. odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której zostały zaprezentowane króliki rasowe w poszczególnych rasach. W dniu 23 czerwca 2018 r. po raz czwarty odbyła się ocena królików we współpracy LODR i Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych na terenach wystawowych w Końskowoli.

Rolnicy którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę mogą ubiegać się o kredyty klęskowe. O kredyt klęskowy mogą ubiegać się indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu klęskowego jest posiadanie protokołu oszacowania szkód. Protokoły sporządzają komisje powołane przez wojewodów. Wniosek o powołanie komisji składa do wojewody, wójt lub burmistrz. 

Czytaj więcej: "Pomoc dla rolników którzy..."

XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie - rozmowa ze Sławomirem Plisem, dyrektorem LODR w Końskowoli.

Link do audycji w Katolickim Radio Zamość:

http://www.radiozamosc.pl/s/71/agrokwadrans

1.Pomoc dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, którzy otrzymali nakaz wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF

O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że:

Doroczny Dzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli za nami. W tym roku po raz pierwszy odwiedzający nas goście mogli uczestniczyć w warsztatach z carvingu, zorganizowanych przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomimo niesprzyjającej aury zainteresowanie sztuką wykonywania dekoracji z owoców i warzyw było ogromne, czego dowodem są poniższe zdjęcia.

24 czerwca Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizował Dzień Otwartych Drzwi. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się Mszą Św. sprawowaną w intencji pracowników LODR w Końskowoli i rolników. Po Mszy jej uczestnicy przeszli korowodem prowadzeni przez Orkiestrę Dętą z Końskowoli z Kościoła na Plac Wystawowy gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, doradcy i rolnicy. Uroczystego otwarcia Dnia Otwartych Drzwi dokonał Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, a zarazem gospodarz przedsięwzięcia – Sławomir Plis.