W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów spożywczych i dotarcie do pracy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie minister J.K. Ardanowski zwraca uwagę, że targowiska i bazary to miejsca pracy wielu osób i ich rodzin. To miejsca, na które docierają produkty od rolników, którzy mają ograniczony dziś zbyt z powodu zamknięcia barów, restauracji czy stołówek.

Tegoroczna zima była wyjątkowo ciepła, rośliny przezimowały dobrze i wegetacja już trwa. Ostatnie znaczące spadki temperatur z pewnością nie są obojętne dla roślin. Największe spadki temperatury były w nocy z 14 na 15 marca gdy w okolicach Lublina termometry pokazały minimalną temperaturę -8°C i w nocy z 21 na 22 oraz z 22 na 23 marca odnotowano -6°C. Zarówno przed pierwszym przymrozkiem jak i kolejnymi następowały okresy ocieplenia, gdzie w dzień temperatury dochodziły do ponad 15°C. Przymrozki zapowiadane są jeszcze do czwartku 26 marca, a później prognozy zapowiadają ocieplenie.

Na terenie województwa lubelskiego, na większości plantacji rzepaku ozimego zastosowano już azot w pełnej dawce, a rośliny intensywnie strzelają w pęd główny. Obecnie jest to faza od pierwszego międzywęźla (BBCH 31) nawet do formowania pąków kwiatowych (BBCH 51). W tym okresie należy niezwłocznie zastosować fungicydy skracające oraz przyjrzeć się nalotom pierwszych szkodników łodygowych np. chowacza brukwiaczka lub chowacza czterozębnego. Pierwsze sygnały nalotów tych szkodników na naszym terenie już odnotowano. Niestety obecna aura uniemożliwia terminowe wykonanie tych zabiegów.

Jak co roku w COBORU odbyło się spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017–2020. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru jedenaście odmian buraków, 10 odmian buraka cukrowego (5  z nich należą do typu normalnego, 3 do normalno-cukrowego i 2 do normalno-plennego) oraz jedna odmiana buraka pastewnego

Do rozpoczęcia prac związanych z siewem soi pozostało jeszcze trochę czasu, ale warto tę chwilę wykorzystać na zapoznanie się z charakterystyką odmian tego gatunku zalecanych do uprawy w woj. lubelskim. Lista odmian zalecanych do uprawy soi na obszarze naszego województwa została sporządzona po raz drugi, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  (PDO) w latach 2017-2019. Badania prowadzone były w trzech punktach doświadczalnych w województwie lubelskim. W tym roku na Liście Odmian Zalecanych do uprawy znalazły się następujące odmiany soi (cztery odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA): średnio wczesne - Abelina i Sirelia (CCA), późne - Brunensis (CCA) i ES Comandor, bardzo późne – Kofu (CCA), Naya (CCA) i Petrina.

Cięcie roślin jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie roślin ozdobnych. Wpływa ono pozytywnie na wzrost i obfitsze kwitnienie roślin. Chcąc wykonać ten zabieg należy kierować się pewnymi zasadami w zależności od grupy roślin. Rośliny, które zostały kupione z gołym korzeniem, należy przyciąć tak, aby wyrównać proporcje między korzeniem a częścią nadziemną ( korzeń został przycięty po wykopaniu z gruntu). Na każdym z pędów, które przycinamy powinniśmy pozostawić około 2 do 5 pąków. Nie bez znaczenia jest także odległość miejsca cięcia od ostatniego pąka skierowanego na zewnątrz, która powinna wynosić około 0,5 cm.

W dniu 13.03.2020 roku opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw dwie kluczowe ustawy dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego w Polsce:

  1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o ochronie roślin przed agrofagami;
  2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy - bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.

Czytaj więcej: Informacja dla rolników...

Siewy bobiku, łubinu i grochu zaleca się przeprowadzić jak najwcześniej. Zwykle ruszają one już w połowie marca. Wszystko zależy od możliwości wjazdu w pole i temperatury gleby, która umożliwia kiełkowanie nasion oraz względów organizacyjnych gospodarstwa. Na chwilę obecną warunki pogodowe sprzyjają siewom ww. gatunków bobowatych. Wczesny siew daje możliwość wykorzystania większej ilości wody zmagazynowanej w glebie przez zimę. Oczywiście o ile takowe istnieją. Bezśnieżna, sucha i ciepła zima spowodowała, że tych zapasów było niewiele.

W  ramach wykonywania działania Dobrostan w danym gospodarstwie, należy zebrać podstawowe informacje o gospodarstwie o  jego  systemie  produkcji oraz dokonać pomiarów powierzchni  bytowych zwierząt w  obiektach  inwentarskich. Wszelkie informacje i pomiary muszą być rzetelne i dokładne, ponieważ od tego zależy opracowanie poprawnego i kompletnego planu.

Należy wykonać szkic budynków  inwentarskich oraz  kojców/sekcji w których przebywają zwierzęta  (nanieść wymiary każdego kojca/sekcji, wpisać ile sztuk zwierząt jest aktualnie w każdym).

Prezes ARiMR ogłosił nabór na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. 

Porzeczka jest gatunkiem sadowniczym krzewów owocowych wcześnie rozpoczynającym wegetację. Na stanowiskach o wystawie południowej, południowo – wschodniej i południowo- zachodniej już w połowie marca nastąpiło „ruszenie wegetacji” objawiające się rozwojem pąków porzeczek czarnych, czerwonych i białych. Wraz z rozwojem pąków postępuje rozwój form zimujących agrofagów, a szczególnie szkodników. Do najwcześniej pojawiających się szkodników w plantacjach porzeczkowych zalicza się krzywik porzeczkowiaczek.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

10.03.2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie zostało przeprowadzone Szkolenie Powiatowe n/t „Rolnictwo Ekologiczne”. Takie szkolenie było oczekiwane przez rolników naszego powiatu. Frekwencja dopisała, przybyło bowiem 40 rolników - ekologów. Organizatorem szkolenia była Anna Łukasiuk - St. Doradca ds. Ekologii i Ochrony Środowiska z Biura Powiatowego PZDR we Włodawie, która w swoim wystąpieniu przedstawiła całą istotę prowadzenia upraw metodami ekologicznymi. Zaproszony gość Dyrektor Ekogwarancji, pan Marcin Gąbka zaprezentował z kolei tematykę rolnictwa ekologicznego z punktu widzenia jednostki certyfikującej.

Szanowni Państwo!

W związku z poważnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie realizacji dopłat obszarowych 2020.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w celu zapewnienia bezpieczeństwa wizyt rolników w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, w siedzibie LODR w Końskowoli oraz w urzędach na terenie gmin, gdzie dyżurują doradcy LODR wprowadza szczególne środki ostrożności.

„Kobiety odgrywają fundamentalną rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Stanowią one 49% ludności wiejskiej i są istotnym czynnikiem pobudzającym społeczności wiejskie.” Tak rozpoczyna się międzynarodowy raport o sytuacji kobiet na obszarach wiejskich opracowany w ramach projektu ERASMUS REWARD, w którym Polskę reprezentuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Na tle innych krajów europejskich polskie kobiety wiejskie wypadają bardzo dobrze (znacznie powyżej średniej europejskiej) – są przedsiębiorcze, samodzielne i zaangażowane, a nasze Koła Gospodyń Wiejskich to inicjatywa bez precedensu.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, apelujemy o załatwianie wszystkich możliwych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. Walka z koronawirusem wymaga przestrzegania niezbędnych zaleceń służb sanitarnych oraz odpowiedzialności każdego z nas. Prosimy państwa o kontakt z LODR w Końskowoli drogą mailową lub telefonicznie, aż do odwołania.

Kontakt LODR w Końskowoli

Kontakt Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie, które odbyło się 10 marca br. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli współorganizowane z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W szkoleniach uczestniczyli członkowie PZHiPBM, niezrzeszeni hodowcy i producenci żywca wołowego oraz pracownicy Ośrodka. Szkolenie uroczyście otworzył Dyrektor LODR Wiesław Orzędowski wraz z Dyrektorem Biura PZHiPBM Januszem Piotrowskim.

Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji! Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br. „Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szumince, gm. Włodawa, przy udziale Wójta Gminy Włodawa zorganizowało Gminny Dzień Kobiet w świetlicy Balbinka w Szumince. Wśród gości były zaproszone kobiety z innych sołectw gminy, Pan Starosta Włodawski, Pan Wójt Gminy Włodawa oraz kierownik PZDR we Włodawie. Rolę obsługujących w tym dniu pełnili oczywiście panowie na czele z sołtysem. Uczestniczyło ponad 70 Pań, w różnym wieku, część strojna w charakterystyczne kwietne czerwone chusty.

W III dekadzie lutego agrotechnicy LODR w Końskowoli pobrali monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 154 prób dla zbóż ozimych i 58 dla rzepaku ozimego. Na większości powierzchni stan plantacji ozimin był podobny lub lepszy w porównaniu z obserwacjami wykonanymi w roku ubiegłym.

W trosce o zdrowie uczestników i wykładowców z uwagi na potencjalne zakażenie koronawirusem zostaje odwołana Wojewódzka Konferencja Sadownicza - „Nowoczesne technologie uprawy porzeczek na tle zmieniających się warunków rynkowych”, która miała się odbyć w CIS LODR w Końskowoli w dniu 20 marca 2020 r.. Konferencja odbędzie się w późniejszym terminie. W sprawach merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z uprawą porzeczek można kontaktować  się z organizatorem Konferencji Zdzisławem Partyką – tel. 661409727.

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego informujemy o odwołaniu cyklu szkoleń dla osób, które zadeklarowały udział w szkoleniach w celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach działań „Premie dla Młodych Rolników” i „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” w dniach 17, 18 i 19 marca,  1, 2 i 3 kwietnia 2020 r. w Końskowoli oraz w dniach 16-27 marca 2020 r. w Grabanowie.

Szkolenie z UEPiK zaplanowane na jutro tj 13.03.20r w Starostwie dla KGW nie odbędzie się, zostaje odwołane!!! O nowym terminie szkolenia będziemy Państwa informować .

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Od wielu lat mamy w kraju ujemny bilans wodny, a deficyt ten odczuwa szczególnie rolnictwo. Ograniczony dostęp do zasobów wodnych duży koszt systemów nawadniania oraz trudne do przejścia uregulowania prawa wodnego nie pomagają polskim rolnikom skutecznie walczyć z suszą. Jakich rozwiązań szukać, i kto może uzyskać odpowiednie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód przedstawiono na konferencji „Innowacyjne rozwiązania w nawadnianiu warzyw polowych”, zorganizowanej w Lublinie w dniu 27.02.2020 r. przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dnia 27 lutego 2020 roku w Starym Zamościu odbyły się warsztaty na temat carvingu „Obudź swoją kreatywność”. Warsztaty poprowadziła Pani Marzena Maziarczyk - specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich LODR w Końskowoli. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy zdobyli umiejętności w zakresie rzeźbienia w owocach i warzywach. W czasie trwania warsztatów każdy z uczestników tworzył własne kompozycje. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni, a prace które powstały, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.