W dniu 01.02.2023 r. odbyło się w Barcelonie V Spotkanie Konsorcjum Projektu AgrofossilFree. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od października 2020 r. uczestniczy w tym międzynarodowym projekcie, którego celem jest wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania OZE oraz praktyk poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. W ramach projektu prowadzono badania ankietowe z rolnikami, warsztaty upowszechniające praktyki energooszczędne, wywiady z ekspertami ds. odnawialnych źródeł energii oraz zbierano informacje na temat innowacyjnych działań wspierających efektywność energetyczną w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie.

Na tej podstawie utworzono platformę AgEnergy,  gdzie zebrane są wszystkie innowacyjne rozwiązania tzw. FEFTS czyli zasoby wiedzy dotyczące Źródeł Czystej Energii,  Poprawy Efektywności Energetycznej oraz Sekwestracji Węgla w Glebie, które zostały uporządkowane w ramach 5 kategorii: Technologia komercyjna, Publikacja naukowa, Projekt naukowy, Materiały szkoleniowe oraz Mechanizmy finansowania. W sumie zebrano ponad 1400 FEFTS (Fossil Energy Free Technologies and Strategies), z którymi można się zapoznawać i dodatkowo oceniać pod kątem przydatności w polskich warunkach gospodarki rolnej.

Na spotkaniu w Barcelonie zwrócono szczególną uwagę na konieczność rozpowszechniania zebranej wiedzy dotyczącej innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w poszczególnych państwach uczestniczących w projekcie (Grecja, Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Irlandia, Dania, Belgia, Holandia).

Połączenie istniejących dostępnych praktyk i strategii FEFTS z codziennymi praktykami rolniczymi może
inspirować do wdrażania nowatorskich pomysłów i usprawniać przepływ informacji pomiędzy nauką,
przemysłem a środowiskiem rolniczym. Rejestracja na platformie jak największego grona odbiorców oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych ma na celu wdrażanie narzędzi i praktyk sprzyjających ograniczaniu zużycia paliw kopalnych. Zachęcamy do rejestracji rolników, doradców oraz wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy na temat zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w polskim rolnictwie.

Link do rejestracji na platformie AgEnegry:

https://platform.agrofossilfree.eu/pl/register

Logo

Platforma AgEnergy

Spotkanie projektowe Barcelona

Spotkanie w Barcelonie

V Spotkanie Konsorcjum Projektu AFF