Zielony Ład (Green Deal) to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Najważniejszą celem Zielonego Ładu jest, aby Europa do 2050 roku stała się kontynentem neutralnym dla klimatu. Oznacza to, że unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2). Będzie to dotyczyło różnych gałęzi gospodarki. Sektor energetyczny ma funkcjonować bez jakiegokolwiek obrotu emisjami dwutlenku węgla, a więc bez uwalniania CO2, który jest częściowo odpowiedzialny za globalne ocieplenie.

Od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła. Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

Pierwsza Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne odbyła się dokładnie rok temu, miała charakter stacjonarny i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rolników jak i firm skupujących. W związku z tym powtórzyliśmy to wydarzenie w tym  roku, tym razem w formie wideokonferencji. W dniu 15.01.2021 r. odbyła się II Prezentacja firm skupujących produkty ekologiczne. Zainteresowanie przedstawioną tematyką było jeszcze większe niż w roku ubiegłym.

W dniu 15 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (Dz. U. poz. 90).

Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe.

Czym jest OWES ?

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podmiot posiadający akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Świadczy komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej. OWES RAZEM oferuj doradztwo kluczowe, biznesowe, szkolenia, realizuje usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych, świadczy usługi prawne, integracyjne, księgowe i marketingowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, promuje ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. Udziela również wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy, wsparcie pomostowe czy szkolenia branżowe w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wypowiedź prof. dr hab. Krzysztofa Niemczuka – lekarza weterynarii, ale przede wszystkim naukowca zajmującego się wirusami, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. #SzczepimySię

Link: https://www.youtube.com/channel/UCwYncL5IOa1weNTMqN6h4uQ