List jest kierowany do Pszczelarzy, Rolników i Sadowników, a także instytucji związanych z działalnością rolniczą i pszczelarską i dotyczy rozpoczęcia prac na polach i w sadach. Za pośrednictwem tego listu pragniemy podziękować za dotychczasowe działania w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, a także przypomnieć adresatom, jak wielki wpływ mają na otaczającą nas przyrodę i jak ważna – dla pszczół i plonów – jest ich współpraca i wzajemny szacunek.

Czytaj więcej: Apel Członka Zarządu Województwa Lubelskiego.pdf

Brak możliwości składania wniosków w formie papierowej

W latach 2018-2020 do rolników wysyłane były wnioski spersonalizowane w formie papierowej, w której była możliwość złożenia takiego wniosku w terenowej placówce ARiMR. Od 2021 roku wnioski te nie będą wysyłane, a jedyną formą w jakiej można złożyć wniosek o płatność jest droga elektroniczna poprzez aplikację eWniosek Plus dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważną zmianą w działaniu Dobrostan zwierząt 2021 jest wprowadzenie nowego pakietu – Dobrostan owiec.

Warunki przyznawania płatności w ramach wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach:

Dyrektorzy jednostek doradztwa rolniczego uczestniczyli dziś w spotkaniu z ministrem Grzegorzem Pudą oraz sekretarz stanu Anną Gembicką. Rozmowy dotyczyły priorytetów działania  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także omówieniu roli, jaką jednostki doradztwa rolniczego pełnią w realizacji tych priorytetów. Minister Puda zwrócił uwagę na wyzwania dla resortu rolnictwa, w tym w zakresie realizacji założeń Zielonego Ładu, podnoszenia konkurencyjności gospodarstw, w szczególności zaś  wzmocnienia gospodarstw rodzinnych, rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego  oraz skracania łańcuchów dostaw i zapewnienia możliwości zbytu produktów wytworzonych w gospodarstwie na rynkach lokalnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. UWAGA! Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu. Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Szczegóły oraz dokumenty, związane z XXI edycją dostępne są na stronie https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Przedstawiamy Państwu wyniki Naszych obserwacji, które dotyczą plonowania mieszanek traw i bobowatych (z lat 2018-2020). Informacje o mieszankach i odmianach znajdujących się w ofertach handlowych firm nasiennych mogą być pomocne przy planowaniu obsiewu użytków zielonych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Kolekcja mieszanek traw i roślin bobowatych drobnonasiennych została założona w 2018 roku na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli. W ramach kolekcji badaliśmy łącznie 26 obiektów. Wśród mieszanek znajdują się te polecane na użytkowanie kośne, pastwiskowe oraz kośno-pastwiskowe, na różne stanowiska od posusznych do wilgotnych.

Zostań Rolnikiem Roku Regionu Morza Bałtyckiego i wygraj 10 000 euro! Nowa edycja konkursu na Rolnika Roku rozpoczęta. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2021 r. Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. WWF od 12 lat przyznaję nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy jakości gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego gospodarowania składnikami odżywczymi.