Po długich zimowych miesiącach oczekiwania i niepewności nadchodzi długo oczekiwana wiosna. Pszczoły wykonują pierwszy oblot wiosenny a pszczelarze z napięciem obserwują zachowanie się swoich podopiecznych. Obawy są uzasadnione, gdyż nawet najlepiej przygotowane rodziny potrafią źle znieść okres zimy i przedwiośnia.

Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność. W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelszczyzna jest największym rejonem uprawy malin w Polsce. Ma też długą tradycję uprawy malin, a także jeżyn. Jednak na przestrzeni lat technologia uprawy ulega ciągłym zmianom. Do uprawy wkraczają nowe odmiany, coraz częściej producenci decydują się na zmianę kierunku produkcji z przemysłowego na deserowy, który jest bardziej dochodowy. Z roku na rok przybywa również upraw pod osłonami.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zatrudni na stanowiska: 

W związku z rozpoczynającym się sezonem zabiegów chemicznej ochrony roślin w uprawach polowych i sadowniczych należy pamiętać o wykorzystaniu do tego celu sprzętu sprawnego technicznie. Jest to kluczowy element warunkujący prawidłowość wykonania bezpiecznego zabiegu, który zapewnia skuteczność zwalczania szkodliwych organizmów, ogranicza skażenie środowiska oraz chroni konsumenta przed pozostałościami pestycydów w płodach rolnych. Nierównomierna dystrybucja środków ochrony roślin na opryskiwanej powierzchni stwarza ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu, co w konsekwencji powoduje konieczność wykonania większej liczby oprysków. Natomiast w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym.